Menu

Αρμενική αριστοκρατία

Αρμενική αριστοκρατία έχει μια μακροχρόνια ιστορία με πολλές διακοπές, τις πιό ξεχωριστότις όποιο ήταν το ρωσικό επάγγελμα. Κατόπιν Αρμενία επανάκτησε την ανεξαρτησία της στις προσπάθειες του 1991 έχει γίνει για να αναβιώσει την επιρροή των παραδοσιακών ευγενών σπιτιών.

Ορολογία

Τα μέλη του αριστοκρατικού της μεσαιωνικής αρμενικής κοινωνίας ήταν γνωστά όπως azats, (επίσης aznwakans ή aznavurs).

Μεταφρασμένος από το σύγχρονο Αρμενικά η λέξη azat κυριολεκτικά σημαίνει «ένας που είναι ελεύθερος», ένας «απελεύθερος.» Η λέξη ``Azat " προέρχεται από Μέση περσική λέξη «azat» και αντίτιμο με σύγχρονος περσικός «âzâd». Η χαμηλός-αριστοκρατική μερίδα Sassanid Περσικός η κοινωνία εξουσιάστηκε από Azatan, το οποίο φρούρησε τη θέση τους ως απογόνους αρχαίου Άριος κατακτητές. Azatan ήταν χαμηλού επιπέδου διοικητές, συνήθως ζωντανός στα μικρά κτήματα. Αυτή η ιπποτική κάστα - που θα εχρησίμευε αργότερα ως ο προκάτοχος Μεσαιωνικά ευρωπαϊκά Διαταγή των ιπποτών - παρείχε τη σπονδυλική στήλη ιππικού Στρατός Sassanid.

Πολλές η - εάν όχι πλειοψηφία - από τις αρχαίες αρμενικές ευγενείς γενιές επισήμαναν την προέλευσή τους πίσω στους Θεούς της παλαιάς αρμενικής θρησκείας - οι περισσότεροι των οποίων βασίστηκε Περσικός Zoroastrian πίστη - ή στους ήρωες και τους πατριάρχες των αρμενικών ανθρώπων. Παραδείγματος χάριν, τα ευγενή σπίτια Vahevuni και Mehnuni θεωρήθηκε απόγονος Vahagn και Mihr, αρχαίος Περσικός θεότητες της πυρκαγιάς και του πολέμου, και θεϊκές φως και δικαιοσύνη αντίστοιχα. Η Βουλή Artzruni επισήμανε την προέλευσή της σε Sanasar, γιος Mher από τα αρμενικά epos Sasna Tzrer, δηλ. στην ίδια περσική θεότητα Mihr. Σύμφωνα με την αρμενική αριστοκρατική παράδοση, τα πριγκηπικά σπίτια Khorkhoruni, Bznuni, Mandakuni, Manavazian, Angelea (tun Angegh), Varajnuni, Tun Ohanian, Cartozian, Apahuni, Arran και μερικά άλλα, είναι όλα που θεωρούνται άμεσοι απόγονοι Nahapet (πατριάρχης) Hayk, του οποίου epithet ήταν Dyutsazn (από Τα αρχαία ελληνικά θεός, σημασία «θεία», και Μέση περσική saz, σημαίνοντας «τον απόγονο»), ή των απογόνων Hayk. Είναι αρκετά κοινό σε όλα τα μέρη του κόσμου για τα μέλη της αριστοκρατίας να ισχυριστεί να επισημάνει την καταγωγή τους πίσω στους Θεούς, ή τους θρυλικούς ήρωες.

Ιστορική προέλευση

Οι ιστορικοί αναφέρουν τους διάφορους αριθμούς των αρμενικών ευγενών σπιτιών κατά τη διάρκεια των διαφορετικών περιόδων αρμενικής ιστορίας. Μερικές φορές ο αριθμός τους αναφέρεται για να είναι ενενήντα, όμως σε άλλους χρόνους φθάνει μέχρι σε τριακόσια. Βεβαίως, ο αριθμός των αρμενικών ευγενών σπιτιών άλλαξε κατά τη διάρκεια του χρόνου δεδομένου ότι η αριστοκρατική κατηγορία υπόκειτο ο ίδιος στη ροή.

Ο πρώτος βεβαίωσε ότι η αρμενική βασιλική δυναστεία ήταν Orontids κυβερνώσα Αρμενία ως α satrapy από την περσική αυτοκρατορία στο 4ο αιώνα Π.Χ. Προηγούνται από θρυλικός ή ημι-θρυλικός πατριάρχες από την αρμενική παράδοση, που καταγράφεται πρώτα Ιστορία Μωυσής Chorene (Movses Khorenatsi), που γράφεται στο circa ο 7ος αιώνας.

Τα ευγενή σπίτια Rshtuni, Mokats, Artzruni και άλλοι που προήλθαν από τους φυλετικές κυβερνήτες ή τις γενιές ήδη στην αρχαιότητα.

Μερικούς άλλους, όπως το Mamikonians ή το Aravelians, χορηγήθηκαν οι ευγενείς τίτλοι ή/και τα γραφεία, όπως aspet, «coronator» και sparapet 'generalissimo«από τα πρόσθετα διατάγματα των μεσαιωνικών αρμενικών βασιλιάδων για τις υπηρεσίες τους στο βασιλικό δικαστήριο ή το έθνος.

Αν και η μεγάλη πλειοψηφία της αρμενικής αριστοκρατίας ήταν αρμενικής προέλευσης οι ιστορικές πηγές αναφέρουν ακόμα τις αρκετά σημαντικές ξένες εισροές στην αριστοκρατική κατηγορία. Αυτές οι αφομοιωμένες ξένες οικογένειες ήταν κυρίως Ινδοευρωπαϊκά προέλευση, όπως Persians, Alans, Medes, Έλληνες και Ρωμαίοι. Ιρανικά το αριστοκρατικό συστατικό ήταν ιδιαίτερα πολυάριθμο. Πολλά αρμενικά ευγενή σπίτια είτε συνδέθηκαν με την ιρανική αριστοκρατία μέσω των δυναστικών γάμων είτε ήταν Ιρανοί (Persians, Parthians, Medes) από την προέλευση. Τα τελευταία περιέλαβαν τα διάσημα σπίτια όπως εκείνοι Arshakuni, Artashesian, και Pahlavuni. Τα παραδείγματα των μη-αρμενίκων αλλά τα ινδοευρωπαϊκά ευγενή σπίτια θα περιελάμβαναν τις οικογένειες Aravelians και Ropseans ο πρώτος ήταν Alans και οι τελευταίοι Ρωμαίοι από την προέλευση.

Τα μη-Indo-ευρωπαϊκά συστατικά δεν ήταν ποτέ σημαντικά μεταξύ της αρμενικής αριστοκρατίας και εμφανίζονται κανονικά στα μεταγενέστερα στάδια της αρμενικής ιστορίας. Μερικοί προτείνουν ότι Mamikonian η γενιά προέρχεται από το α Κινεζικά ο πρόσφυγας ονόμασε Mamgun που για τις υπηρεσίες του ανυψώθηκε στις τάξεις ευγενής από έναν από τους αρμενικούς βασιλιάδες. Τα κάποια αρμένικα Χριστιανός οι ιστορικοί τείνουν να αντλήσουν ορισμένα αρμενικά ευγενή σπίτια από Μεσοποτάμια ή άλλες ρίζες. Παραδείγματος χάριν, στην ιστορία Αρμενίας του, Movses Khorenatsi επισημαίνει την οικογενειακή προέλευση του πρίγκηπα χορηγών του Sahak Bagratuni στις μη-αρμενικές ρίζες. Εντούτοις, οι ιστορικές πηγές αποδεικνύουν την ύπαρξη Bagratuni η οικογένεια στην παλαιότερη περίοδο αρμενικής ιστορίας και μιλά για τους όπως αυτόχθων Αρμένιοι. Η γλωσσική ανάλυση επίσης υποστηρίζει ότι το όνομα Bagarat είναι πιθανώς ινδοευρωπαϊκής προέλευσης και προέρχεται από Bhaga (Θεός) και Arat (άφθονος, πλούσιος), δηλ. κυριολεκτικά «θεία πληρότητα» ή «αφθονία του Θεού». Είναι αξιοπρόσεκτο ότι ο πρίγκηπας Bagratuni ο ίδιος απέρριψε την έκδοση Khorenatsi προέλευσης της οικογένειάς του. Οι εξωτικές κάθοδοι ήταν στη μόδα μεταξύ των πρώτων μεσαιωνικών αρμενικών αριστοκρατικών οικογενειών. Εντούτοις, δεν υπάρχουν κανένα στοιχείο που υποστηρίζει οποιων δήποτε από αυτές τις αξιώσεις της καθόδου.

Τα όργανα και η δομή της αρμενικής αριστοκρατίας

αριστοκρατία πάντα διαδραμάτισε έναν σημαντικό ρόλο στην αρμενική κοινωνία. Αυτό μεταξύ άλλων αποδεικνύεται μέσω της εξέλιξης του όρου naharar. Αρχικά αυτός ο όρος αναφέρθηκε στους κληρονομικούς κυβερνήτες των αρμενικών επαρχιών και χρησιμοποιήθηκε με την έννοια «του κυβερνήτη» και «του κυβερνήτη». Ο ίδιος τίτλος θα μπορούσε να σημάνει μια ιδιαίτερα αξιότιμη υπηρεσία (nahararutyun, naharardom) στο αρμενικό βασιλικό δικαστήριο. Τα παραδείγματα τέτοιων κληρονομήσιμων υπηρεσιών ή naharardoms είναι aspetutyun (coronation, το οποίο άνηκε παραδοσιακά στο σπίτι Bagratuni), sparapetutyun (διοικητής--κύριος του αρμενικού στρατού, ο οποίος άνηκε παραδοσιακά στο σπίτι Mamikonean), hazarapetutyun (καγκελερία και φορολογία, οι οποίες ρυθμίστηκαν κληρονομικά από τα σπίτια Gnuni και Amatuni), και malhazutyun (βασιλική φρουρά που οργανώθηκε παραδοσιακά και διευθύνθηκε στο σπίτι Khorkhoruni). Εντούτοις, κατά τη διάρκεια της κληρονομικής σταθεροποίησης gavarτο s (επαρχίες) ή οι βασιλικές υπηρεσίες δικαστηρίων από τα ευγενή σπίτια, ο όρος naharar έχει αλλάξει την αρχική έννοιά του και έχει μετασχηματίσει βαθμιαία σε ένα γενικό αντίτιμο «του αριστοκράτη», «ευγενής». Συνεπώς, οι αριστοκρατικές οικογένειες άρχισαν να καλούνται τα naharar σπίτια ή naharardoms. Μαζί με αυτήν την ανάλυση, υπάρχει μια άλλη ερμηνεία του όρου naharar, η οποία είναι βασισμένη στα αρμένικα nah και arar, δηλ. «ο πρώτος που δημιουργείται ο πρώτος» ή «που αντέχεται».

Η έννοια του όρου naharar εξελισσόταν κληρονομικών δικαιωμάτων παράλληλα με τη σταθεροποίηση των των ευγενών σπιτιών πέρα από τους νομούς της μεγάλης Αρμενίας. Παραδείγματος χάριν ο νομός μεγάλου Albak κληρονομήθηκε παραδοσιακά από το ευγενές σπίτι Artzruni, νομός Taron από το σπίτι Slkuni, και το νομό Rshtuniq από το σπίτι Rshtuni. Ακόμη και πριν από αυτήν την σταθεροποίηση τα παραδοσιακοί αριστοκρατικοί εμβλήματα και οι παλτό--βραχίονες προκύπτουν. Το τελευταίο συχνά ριζοβολούν βαθειά στην αρχαία συγγένεια και τις φυλετικές πεποιθήσεις και τα τοτέμ των αρμενικών γενιών. Αν και οι πληροφορίες για την αρμενική οικοσημολογία είναι αρκετά περιορισμένες, εντούτοις είναι καλά - γνωστός ότι τα πιό κοινά σύμβολα ήταν εκείνα του αετού, του λιονταριού, και του κριού βουνών. Παραδείγματος χάριν, οι παλτό--βραχίονες της δυναστείας Artashesian αποτελέσθηκαν από δύο αετούς με το σύμβολο του ήλιου στη μέση. Ένας αετός που κρατά ένα πρόβατο ήταν επίσης το σύμβολο σπιτιών του naharardom Bagratuni. Το δυναστικό έμβλημα Cilician Αρμενικό βασιλικό σπίτι Lusignan (Lusinian) απεικονισμένη δυτικοευρωπαϊκή εραλδική επιρροή και αποτελούμενος από τα κόκκινους λιοντάρια και τους σταυρούς στο κίτρινο και μπλε υπόβαθρο της ασπίδας. Οι naharar οικογένειες της αρχαίας Αρμενίας απαριθμήθηκαν στο αποκαλούμενα Gahnamaks και το Zoranamaks, οι οποίες ήταν οι επίσημοι κατάλογοι ή οι γραμματείς που τοποθετούσαν τις οικογένειες βάσισαν στα κριτήρια της τιμής, της αρετής και της εκτίμησης. Η διαφορά μεταξύ Gahnamak και Zoranamak ήταν στα κριτήρια λιστών που καθόριζαν την εκτίμηση почетности της ευγενούς οικογένειας. Το Zoranamak βασίστηκε στη στρατιωτική δύναμη των σπιτιών, δηλ. ο αριθμός ιππικού και πεζικού, ευθύνη στην υπεράσπιση των βόρειων, ανατολικών, νότιων και δυτικών συνόρων της Αρμενίας, καθώς επίσης και του μεγέθους των στρατευμάτων που τα ευγενή σπίτια τοποθετούσαν κάτω από την εντολή του βασιλιά της Αρμενίας σε περιόδους των στρατιωτικών εκστρατειών. Αντίθετα από Zoranamak, Gahnamak απαριθμούσε τα ευγενή σπίτια βασισμένα στα κριτήρια πολιτικής και οικονομικής σπουδαιότητας των σπιτιών, του μεγέθους των κτημάτων τους, του πλούτου τους, καθώς επίσης και των συνδέσεων και της επιρροής τους πέρα από τα βασιλικά δικαστήρια.

Δύο άλλες έννοιες της αρμενικής αριστοκρατίας σχετικά με Gahnamak και Zoranamak είναι εκείνες bardz και pativ. Bardz κυριολεκτικά σημαίνει «το μαξιλάρι». Ήταν η έδρα που καταλήφθηκε από το κεφάλι του ευγενούς σπιτιού στο βασιλικό πίνακα, είτε κατά τη διάρκεια του συμβουλίου ή κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Η λέξη bardz προέρχεται από αυτά τα μαξιλάρια στα οποία οι Λόρδοι των σπιτιών κάθισαν στις πρόσθετες περιπτώσεις. Το Bardzes - κυριολεκτικά μειωμένα καθίσματα στο βασιλικό πίνακα αλλά ευρεύτερα η πραγματική θέση στο βασιλικό δικαστήριο - διανεμήθηκε βάσει του pativ, δηλ. κυριολεκτικά η τιμή και η εκτίμηση των ευγενών σπιτιών. Τα τελευταία, wуку πιθανότατα σταθερός σε Gahnamaks και Zoranamaks.

Gahnamak

Gahnamak (κυριολεκτικά: «γραμματέας θρόνων», δανεισμένος από Μέση περσική Gâh namag) - ήταν ένα επίσημο κρατικό έγγραφο, κατάλογος θέσεων και θρόνων (bardzes) που οι αρμενικοί πρίγκηπες και naharars κατελάμβαναν στο βασιλικό δικαστήριο της Αρμενίας. Ο θρόνος του πρίγκηπα ή naharar καθορίστηκε από την οικονομική ή στρατιωτική δύναμή του (σύμφωνα με το Zoranamak, από Μέση περσική Zor namag, κυριολεκτικά: «γραμματέας δύναμης»), καθώς επίσης και σύμφωνα με την αρχαία παράδοση. Το Gahnamak ήταν αποτελούμενο και σφραγισμένο από το βασιλιά της Αρμενίας, επειδή τα naharars (Λόρδοι) θεωρήθηκαν δικοί του υποτελείς. Θρόνοι Naharar (gahs, δηλ. οι θέσεις στο βασιλικό δικαστήριο) άλλαζαν σπάνια και κληρονομήθηκαν από τον πατέρα στο γιο. Μόνο στις πρόσθετες περιστάσεις - όπως υψηλή προδοσία, διακοπή της οικογένειας κ.λπ. - ο βασιλιάς είχε το δικαίωμα να κάνει μερικές αλλαγές στο Gahnamak. Η ακολουθία και η ταξινόμηση των θρόνων των αρμενικών Λόρδων εήταν καθορισμένων και εήταν παρατηρημένων από τους αρχαίους χρόνους.

Σύμφωνα με Khorenatsi, η πρώτη πραγματική λίστα των Λόρδων με μορφή Gahnamak ήταν Αρμενικά βασιλιάς Vagharshak. Σύμφωνα με τις καταγραμμένες πηγές, η ταξινόμηση των θρόνων των αρμενικών Λόρδων υπό μορφή Gahnamak υπεάρξε σε όλο βασιλεύει της δυναστείας Arshakuni (Arsacide) (ο 1ος - 5ος αιώνες). Το ίδιο σύστημα συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου Marzpanian στην ιστορία της Αρμενίας (ο 5ος - 7οι αιώνες), δηλ. κατά τη διάρκεια της υπεροχής των βασιλιάδων Sasanian Περσία. Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις και ανακρίβειες στα στοιχεία Gahnamaks των διαφορετικών αιώνων σχετικά με τον αριθμό πριγκηπικών σπιτιών και τους βαθμούς θρόνων τους. Σύμφωνα με το Gahnamak του 4$ου αιώνα που συντηρείται «στις πράξεις Nerses», κατά τη διάρκεια βασιλεψτε του βασιλιά Arshak ΙΙ (350-368) ο αριθμός των αρμενικών αριστοκρατικών σπιτιών έφθασε σε 400. Εντούτοις ο συντάκτης «των πράξεων» αναφέρει τα επώνυμα μόνο 167 Λόρδων, 13 οποίος δεν είχε έναν θρόνο. Ο συντάκτης ο ίδιος εξηγεί ότι είναι ανίκανος της λίστας όλοι τους. Αρμενικά ιστορικός του 13ου αιώνα Stepanos Orbelian επίσης αναφέρει 400 naharar θρόνους, οι οποίοι είχαν «το θρόνο και το σεβασμό» στο βασιλικό δικαστήριο του βασιλιά Trdat ΙΙΙ (287-332). Το Pavstos Buzand αναφέρει 900 πριγκηπικούς Λόρδους, οι οποίοι έφεραν τις τιμητικές υπηρεσίες στο βασιλικό δικαστήριο και που κάθισαν σε έναν πρόσθετο θρόνο (gah) ή το μαξιλάρι (bardz).

Το Gahnamak θεωρείται για να γραφτεί από αρμενικό καθολικό Sahak Parthev (387-439), και που τα τελευταία κατέστησαν διαθέσιμο στον Ιρανό Sasanian δικαστήριο, υπάρχουν 70 naharars αναφερθε'ντα. Σε μια άλλη πηγή του 4$ου αιώνα 86 τα naharars παρατέθηκαν. Σύμφωνα με το αραβικό chronologist Yacoubi (ο 9ος αιώνας) υπεάρξαν 113 Λόρδοι στη διοικητική επαρχία Arminiya, ενώ ένας άλλος αραβικός ιστορικός, Yacout Al-Hamavi (οι 12-13$οι αιώνες) ο αριθμός αρμενικών πριγκηπάτων ήταν 118. Οι αρμενικοί ιστορικοί Agathangelos, Pavstos Buzand, Yeghishe, λεπρός Parbetsi, Movses Khorenatsi, Sebeos και άλλα παρείχαν επίσης τα πολυάριθμες στοιχεία και τις πληροφορίες για τα αρμενικούς πριγκηπικούς σπίτια και τους Λόρδους. Εντούτοις, το Gahnamaks και οι κατάλογοι naharars (πριγκηπικά σπίτια), βασισμένοι σε αυτά τα στοιχεία και τις πληροφορίες, παραμένουν ελλιπείς.

Εσωτερικά τμήματα

Η αρμενική αριστοκρατία είχε ένα εσωτερικό τμήμα. Η κοινωνική πυραμίδα της αρμενικής αριστοκρατίας διευθύνθηκε από το βασιλιά, στα αρμένικα arqa. Το arqa όρου προέρχεται από την κοινή άρια ρίζα που έχει τα αντίτιμα στο όνομα για τους μονάρχες σε άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες: arxatos (ελληνικά), raja (indo-άριο), regia ή regnum (στα λατινικά), roi (στα γαλλικά).

Οι γιοι του βασιλιά, δηλ. οι πρίγκηπες, κλήθηκαν sepuh. Ο παλαιότερος γιος, ο οποίος ήταν επίσης ο διάδοχος του θρόνου και κλήθηκε avag sepuh, είχε έναν ιδιαίτερο ρόλο. Στην περίπτωση του θανάτου του βασιλιά το avag sepuh αυτόματα θα κληρονομούσε την κορώνα, εκτός αν υπεάρξαν άλλες προγενέστερες ρυθμίσεις.

Το δεύτερο στρώμα στο κοινωνικό τμήμα της αρμενικής αριστοκρατίας ήταν κατειλημμένο κοντά bdeshkhτο s. Το Bdeshkh ήταν κυβερνήτης μιας μεγάλης επαρχίας παραμεθόριων περιοχών της ιστορικής μεγάλης Αρμενίας. Ήταν de facto αντιβασιλείς και από τα προνόμιά τους ήταν πολύ κοντά στο βασιλιά. Το Bdeshkhs είχε τους στρατούς, τη φορολογία και το σύστημα καθηκόντων τους, και θα μπορούσε ακόμη και να παραγάγει τα νομίσματά τους.

Το τρίτο στρώμα της αρμενικής αριστοκρατίας μετά από το βασιλιά και τα bdeshkhs ήταν αποτελούμενο κοντά ishkhans, δηλ. πρίγκηπες. Το Ishkhan κανονικά ξέρει ένα κληρονομικό κτήμα όπως hayreniq και κάστα κατοικιών - dastakert. Τα αρμενικά πριγκηπικά σπίτια (ή γενιές) διευθύνθηκαν κοντά tanuter. Από την έννοιά του η λέξη tun (σπίτι) είναι πολύ κοντά tohm (γενιά). Συνεπώς, tanuter σήμανε «houselord» ή «Λόρδος της γενιάς».

Διοικητικά, η αρμενική αριστοκρατία διευθύνθηκε από το μεγάλο δούκα - Μετς ishxan ή ishxanac ishxan στα αρμένικα, που σε κάποιο ιστορικό εξιστορούν κατά γράμμα καλείται επίσης metzametz. Ήταν ο marshal της αρμενικής αριστοκρατίας και είχε τα πρόσθετα προνόμια και τα καθήκοντα. Παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση θανάτου του βασιλιά και εάν δεν υπεάρξε καμία κληρονομιά sepuh (διάδοχος του θρόνου), του ήταν ο μεγάλος δούκας που θα έπαιρνε προσωρινά τις ευθύνες και θα εκτελούσε τα καθήκοντα του βασιλιά έως ότου επιλύονται τα ζητήματα της διαδοχής στο θρόνο. Στην πραγματικότητα, εντούτοις, οι διαδοχές στο θρόνο θα τακτοποιούνταν εκ των προτέρων ή θα επιλύονταν κατά τη διάρκεια των διαμαχών και το έντερο προσπαθεί.

Κατά συνέπεια, η κοινωνική πυραμίδα της αριστοκρατίας της μεγάλης Αρμενίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα στρώματα:

 • Arqa (βασιλιάς)
 • Bdeshkh (αντιβασιλέας)
 • Ishkhanats ishkhan (μεγάλος δούκας)
 • Ishkhan (πρίγκηπας)

Αυτό το τμήμα, εντούτοις, απεικονίζει τη συγκεκριμένη παράδοση μεγάλης Αρμενίας στην πρόωρη περίοδό του στην ιστορία. Φυσικά, εγκαίρως η κοινωνική δομή της αριστοκρατίας υποβαλλόταν στις αλλαγές που οι λεπτομέρειες των αρμενικών εδαφών, της ιστορικής εποχής, και των κοινωνικών σχέσεων λεπτομερειών. Παραδείγματος χάριν, στους μεσαιωνικούς χρόνους τα ονόματα και η σύνθεση της αριστοκρατίας του αρμενικού βασίλειου Cilicia (Kilikia) υποβλήθηκαν σε ορισμένες αλλαγές:

Μεγάλη Αρμενία

 • Arqa
 • Bdeshkh
 • Ishkhanats Ishkhan (ή Μετς Ishkhan)
 • Ishkhan

Cilician Αρμενία

 • Tagavor ή Inqnakal
 • Bdeshkh
 • Paronats Paron (ή Μετς Paron)
 • Paron

Το Cilician Αρμενία υιοθέτησε πολλές ιδιαιτερότητες της δυτικοευρωπαϊκής ταξινόμησης της αριστοκρατίας, όπως paron (προερχόμενος από «το βαρώνο»), ter ή sinyor (πρεσβύτερος), berdater (Λόρδος κάστρων) κ.λπ. Εκτός αυτού, σε Cilicia προέκυψε αρμενικό knighthood που θεωρήθηκε επίσης μέρος της αριστοκρατίας παρά το γεγονός ότι οι ιππότες οι ίδιοι - αποκαλούμενοι hetzelwor dziawor и - όχι πάντα προήλθαν από τα parons.

Μερικές άλλες υποσμένες αλλαγές χαρακτηριστικών γνωρισμάτων επίσης. Παραδείγματος χάριν, ενώ ο χαιρετισμός για τους ευγενείς στη μεγάλη Αρμενία ήταν tiar ή ter, σε Cilician Αρμενία μια νέα μορφή χαιρετισμού προστέθηκε σε αυτοί, δηλαδή paron. Τα τελευταία έγιναν η δημοφιλέστερη μορφή χαιρετισμού και άλλαξαν βαθμιαία την έννοιά του στο αντίτιμο «του κυρίου» στα σύγχρονα αρμένικα.

Αργά μεσαιωνικός Η Αρμενία και στη νέα ηλικία ποικίλοι τίτλοι αριστοκρατίας υπεάρξε σε διαφορετικό nahangs (επαρχίες) της χώρας. Παραδείγματος χάριν, σε Artsakh της περιόδου Khamsa (δηλ. περίοδος «πέντε πριγκηπάτων») ο τίτλος ishkhan (πρίγκηπας) χρησιμοποιήθηκε στο τοπικό αντίτιμό του - αυτό melik (μια «υποτιμημένη» αραβική λέξη για το βασιλιά). Κάτω από το melik - ή μερικές φορές παράλληλα με το - ήταν ο τίτλος yuzbashi (από; η τουρκική τάξη ανώτερων υπαλλήλων, κυριολεκτικά «Λόρδος των εκατό» πολεμιστών).

Με την προσάρτηση της ανατολικής Αρμενίας - δηλ. Karabakh, επαρχίες Jerevan, κάτοικος του Ναχιτσεβάν και Kars - στη ρωσική αυτοκρατορία οι τίτλοι, οι παραδόσεις και τα κοινωνικά όργανα ρωσικής αριστοκρατίας γίνονται κυρίαρχοι μεταξύ των αρμενικών αριστοκρατών όπως ενσωματώθηκαν στο αυτοκρατορικό ρωσικό (μάλλον δυτικό) ύφος αριστοκρατίας.

Ο κατάλογος αρμενικών ευγενών οικογενειών

Πριγκηπικές οικογένειες της αρχαίας μεγάλης Αρμενίας

Επώνυμο (gavar-νομός, ashxarh-επαρχία)

Abeluni - Abelean - Abeghean ** (Abeleanq/Abegheanq, Ayrarat) Abeluni - Abelean άλλο - Abelean το δεύτερα Abitean - το Abithean Adahuni (Mazaz, Ayrarat) Alberkatsi - Aghberkatsi Alelnadroshn - Agheghnadroshn Aknuni - tun Aldznuni - Aldznats - Aghdzn Akeoy - Akeats - Akeatsi - Akean (Ake, Vaspurakan) (Aldzn, Aldzniq) Alkuni - Aghkuni Alnevuni - Alesuni - Aghesuni - Alevan - Aghevan Amaskuni Amatuni (Artaz, Vaspurakan) Amatuni το δεύτερο Andzevatsi (Andzevatsiq, Vaspurakan) Andzevatsi άλλο tun Andzit - Andzit - (Andzit, Tzopq) tun αγγέλου Andzteatsi - Andzitoy - tun Angegh - Angelay (Angelay, Aldzniq) Apahuni (Apahuniq, Tauruberan) Apahuni άλλο Apekuni Aqatzi - Aqatzetsi - Aqatzu tun Aramean Aran - Arran Aragatzean (Aragatzotn, Ayrarat) (μεγάλα Arranq, Artsakh) Aravelean - Arravelean - Aravelian (vanand-Zarishat, Ayrarat) Aravenean - Arravenean - Aravenian Arberani - Arrberuni - Arberanean - Arshakuni (Arrberani, Vaspurakan) Arnoy - Arrnoy (Arrnoyotn, Vaspurakan) Arqatzots - Artzvots Arshakuni - Arshakean - Aliovitean (Aliovit, Vaspurakan) Arshamuni - Arshmuni (Arshamuniq, Turuberan) Arshamuni (Arshamuniq, Tzopq) Arsharuni (Arsharuniq, Ayrarat) Arshuni Artakuni Artashatean - Artashamean (Ayrarat) Artashisean - Artashesean (Artashiseanq, Vaspurakan) Artzruni (μεγάλα Albak, Vaspurakan) Artzruni δεύτερο Artzruni το τρίτο Arutchean Ashahmarean Ashots - Ashotsean (Ashotsq, Ayrarat) Ashtortsean - Hashtotsean Ashxadarean *** Ashxagorean Aspakuni - Spakowni (Aspakuneats Dzor, Tauruberan) Asparaxazn Asparuni - Sparuni Atrpatuni - Apatuni (Atrpatuniq, Vaspurakan) Awatzatsi - Avatzatsi Arartuni - Ayraratean (Maseatsotn, Ayrarat) Aytruni Aytzenakan

Balasakan Bardzruni Bagawanean (Bagrevand, Ayrarat) Bagraspuni; Bagratuni - Aspetuni - Aspetn - Bagraspuni (Bagrevand; , Ayrarat) Bagratuni - Aspetuni - Aspetn - Bagraspuni (Sper, Bardzr Hayq) Bagratuni - Aspetuni - Aspetn - Bagraspuni (Tayq) Barmean - Barmian Basenoy - Basenean - Basenatsi (Basean, Ayrarat) Bjuni - Bjnuni Boguni (Boguniq, Vaspurakan) Bujuni (Bujuniq, Vaspurakan) Buxa Dimaqsean (Tayq) Bznuni - Baznuni - Bazauni (Bznuniq, Tauruberan)

Chighb - Tchighb

Darbandean Dashtkaruni - Dashtkarin (Karin, Bardzr Hayq) Datavtchirrean Derjayin - Derjani - Derdzani (Derjan, Bardzr Hayq) Dimaqsean - Dimaksian (Tayq) Dimaqsean (Shirak, Ayrarat) Dimaqsean άλλα Dramadn - Dramatn Droshakirn Dziunakan - Dzyunakan - Dziwnakan - Paluni (Dziunakanq/Paluniq, Tauruberan) Dzolkert - Dzoghkertn Dzorabnakean

Gabeluni - Gabelean - Gabeghean - Gabeuni (Gabeleanq/Gabegheanq, Ayrarat) Gabitean - Gabithian (Gabiteanq, Vaspurakan) Gamrean (Gamirq) Gardmanay - Gardmanats - Gardmanits (Utiq) Gargaratsi Gashottsean Gavarapetn - Gavarrapetn Gazrikean - Gazrikian (Gazrikeanq, Vaspurakan) Gelamean (Gegharquniq, Siuniq) Gison - Gisanean - Gisanian Gnthuni (Nig, Ayrarat) Gnthuni το δεύτερο Gnuni (aliovit-Zarishat, Tauruberan) Gogarats - Gugaratsi (Gugarq) Goltan - Goghtan - Goghtnats - Golthnatsi (Goghtn, Vaspurakan) Goroghvayn - Gorolvayn Gowkean - Gukan (Gukan, Vaspurakan) Grchuni - Grtzchuni Gushar

Haduni Hamazguni Hambujean - Hamutsean - Hambujian Harqean - Harqian (Harq, Tauruberan) Hashtuni - Ashtishatean (Tauruberan) Hashtuni - Hashteits - Hashtean (Hashteanq, Tzophq) Havnuni (Havnuniq, Ayrarat) Haykazuni - Haykazean (Harq/Arq, Tauruberan) Herheruni - Heruni (αυτή, Parskahayq) Hetchmatakn Huripean Hyuranean - Hisanean Hyusnakan - Hiwsnakan

Kadmean Kalarjean - Kagharjean - Klarjean (Tayq;) Kamsarakan (Shirak, Ayrarat) Karqayin kartozyan-Cartozian Karthuni - Karthean - Korthean (Kartuniq, Kortchayq) Kaspuni - Kazb - Kaspetsi - Kaspats (Paytaqaran) Kazmuni - Kazbuni Kananatsi Kayushean Klznuni - Kghznuni - Kghzuni Klundi - Kghundi Koghovtuni - Koghovtean - Kolovtean (Koghovit, Ayrarat) Konakean Korduats - Korduatsots - Kordvatsi (Kortchayq) Krtchuni (Krtchuniq, Vaspurakan) Kruni - Krruni

Lekandrean Lerrnakan - Lernakan

Tun Mahkert (Kortchayq) Malxazuni - Malxazn - Malxazean - Maxean (αυτή, Parskahayq) Mamikonean - Mamikonian (Tayq) Mamikonean - Mamikonian (Taron, Tauruberan) Manavazean (Manavazeanq, Tauruberan) Mandakuni (Mandakuniq/Arshamuniq, Tauruberan) Manuean Mardaxean - Mardalean - Mardaghean Mardpetuni - Mardpetn - Mardpetakan - Hayruni (Mardastan, Vaspurakan) Maxaluni - Mashxaluni Maznuni - Mazkeni - Mazazatsi (Mazaz, Ayrarat) Mehnuni Mehruni - Mihruni Melitean Metznuni (artchishatovit-Metznuniq, Vaspurakan) Mlruni - Mghruni - Mxruni Mokats - Mokatsi (Mokq) Mruni Muatsean - Msatsean Muratsan - Maratswots - Maratsean (Vaspurakan;)

Namakuni Naxtcheri Netoghn Norberuni

Paluni - tun Palnay (Paluniq, Tzopq) Paluni (Paluniq, Vaspurakan) Paluni το δεύτερα Parspatuni - το Parspuni - το Parsparuni (Parspatuniq, Vaspurakan) Perejuni Pharatchuni - Rratchuni Pokayuni

Qalaqapetn - Qaghaqapetn - Qalaqapetn arquni Qajberuni (Artchesh gawarr, Tauruberan) Qarrean Qavpetuni - Qamuni - Qaypetuni Qolean - Qalean - Qaghean - Qaluni, tun Qalay - Goshean (Qal; , Aldzniq)

Rapsonean - Rropsean - Arropsuni (Naxijevan, Vaspurakan) Razmuni - Rrazmuni Rmbosean - Rrmbosean Rshtuni - Rrshtuni - Arshtuni (Rshtuniq, Vaspurakan) Rshtuni ο δεύτερος

Sagrasuni Saharuni Sahuni - tun Saluni - Salnoy Shahuni (Sahuniq, Tzopq) (Saluniq, Aldzniq) Sanasuni - arquni Saprasmean Sasanean Sebastean Shahapuni Shahorapetn - Shahaxorrapet Sharaean Sasnay (Sasun, Aldzniq) (Shirak, Ayrarat) Shavarshean - Sanasarean Sisakean - Sisakan - Sisanean (Sisian, Siuniq) Siuni - Syuni - Syunetsi (Siuniq/Syuniq) Siuni ο δεύτερος - Syuneats το δεύτερα Slkuni - το Sikluni - το Slakuni - το Sulkuni (Taron, Tauruberan) Spanduni (Spanduniq, Paytakaran) Sruni - Suruni Srvandztean - Srwandztean Surean - Sirean

Tamberatsi - Mamberatsi (Tamber, Parskahayq) Tashiroy - Tashratsi - Tashrats (Tashirq, Gugarq) Tashiroy - Tashratsi - Tashrats (Tashir/Tashirq, Lori, Ayrarat) Tathevean (Siuniq) Taygrean (Taygreanq, Vaspurakan) Tayots - Tayetsi (Tayq) Tharmuni Tchakatamugh Tchitchraketsi - Chichraketsi Thruni - Truni Tlquni - Tlqean - Mlqean; Torosean Tphxuni Trpatuni - Treypatuni - Tirpatuni - Trdatuni (Trpatuniq, Vaspurakan) Tsul Turberanean (Tauruberan) Tushuni - Tushkuni Tzalkuni - Tzghkuni (Tzaghkotn, Ayrarat) Tzavdeatsi - Tzawdeatsi - Sawdetsi (Sotq, Siuniq) Tzaythiuni Tzopats - Tzophuni (Tzopq)

Urtza - Urtzetsi - Urtzi (Urtz/Urtzadzor, Ayrarat) Uteats - Uteatsi (Utiq)

Vagraspuni Vahanuni Vahevuni - Vahnuni - Vahuni - Vahuneats (Vahevuniq, Tauruberan) Vahevuni το δεύτερα Vanandatsi - το Vananday - το Vanandoy - το Vanandian (Vanand, Ayrarat) Vanandatsi το δεύτερο Varajnuni (Varajnuniq, Ayrarat) Varajnuni - Varaznuni (Varajnuniq, Tauruberan) Varajnuni - Varaznuni (Varajnuniq, Vaspurakan) Varaspakean Varazatakean - Varazean Varduni - Vardanean - Vardeshean Vardzavuni (Vardzavuniq, Gugarq) Varnuni - Varrnuni Vaykuni (Vaykuniq, Artsakh) Vijanuni - Vijuni - Vijani (Vijanuniq, Bardzr Hayq) Virats - Virakan Vorduni - Worduni (Vorduniq, Vaspurakan) arquni Vorsapetn - Vorsapetn Voskemani Vrean Vrnjuni Vorduni (basean-Vorduniq, Ayrarat) - tun Vrnjnuni Vtchenits - Vtchenits

Xachean Xalbean - Xaghbean Xalthuni - Xaghtean Xnuni Xordzean - Xortchean - Xordzenits - Xoreni (Xordzeanq, Tzopq) Xorxoruni - Khorkhoruni (Xorxoruniq/Khorkhoruniq, Tauruberan) Xorxoruni ο δεύτερος

Yedesean - Edesian Yerevaray - Yerewaray (Yerevarq, Tauruberan) Yermanthuni Yervanduni (Yervanduniq - Hayots Dzor, Vaspurakan) Yntzay - Yntzayetsi - Yntzayeni - Andzakhi (Vaspurakan)

Zanahtchirapen - Vanahtchirapetn Zarehavanean (Zarehavan, Parskahayq) Zarehuni (=Zarehavanean;)

Πριγκηπικές οικογένειες του αρμενικού βασίλειου Kilikia (Cilicia)

Hetumian Lusinian (Lusignan) Rubinian

Πριγκηπικές οικογένειες της πρώην μεσαιωνικής Αρμενίας

Amatuni Artzruni artzruni-Mahkanaberdci (πρίγκηπες Mahkanaberd) artzruni-Kogovit (πρίγκηπες Kogovit) Bagratuni Kiurikian Orbeli (Orbelian) (πρίγκηπες Siunik) Pahlavuni (πρίγκηπες Aragatzotn) Tornikian Vachutian xaghbakian-Proshian (πρίγκηπες Bjni, Garni, Geghard, Noravank) Zakarian (πρίγκηπες της Αρμενίας)

Πριγκηπικές οικογένειες Gandzak

Meliks Barsum Meliks Getashen Meliks Khachakap Meliks Voskanapat

Πριγκηπικές οικογένειες Syuniq

11 σπίτια melik

Αρμενικές πριγκηπικές οικογένειες Artsakh (Karabakh)

Tun Aranshahik (9ος αιώνας -) Dopian (11οι - 16$οι αιώνες) (meliks Tzar ή ανώτερου Khachen) Vakhtangian Arran (meliks Haterk ή κεντρικού Khachen)

Meliks Khamsa

(15ος - 19ος αιώνας)

Melik hasan-Jalalian (meliks Khachen πριν από 1755) melik-Mirzakhanian (meliks khachen-Khndzristan μετά από 1755) melik-Shakhnazarian (meliks Varanda) melik-Avanian (meliks Dizak) melik-Beglarian (meliks Gulistan) melik-Mejlumian (meliks Jraberd) melik-ισραηλινό (meliks Jraberd πριν από 1783) melik-Alahverdian (meliks Jraberd το 1783 - 1814) Melik Atabekian (meliks Jraberd από 1814 - αρχή του 1850s)

Αρμενικές πριγκηπικές οικογένειες 18 του αιώνα Αρμενία και η ρωσική αυτοκρατορία

Argutian - argutinskiy-Dolgorukiy Bagratuni - Bagration Cartozian Hayrapetian Lazarian - Lazarev loris-Melikian - loris-Melikov (meliks Lori) Madatian - Madatov Melikian - Melikov melik-Shahnazarian (meliks Gegharquniq) melik-Vrtanesian Pirumian - Pirumov Smbatian - Sumbatian

Η μοίρα και η παρούσα κατάσταση της αρμενικής αριστοκρατίας

Η ιστορία της αρμενικής αριστοκρατίας είναι τόσο δραματική όσο αυτός των αρμενικών ανθρώπων. Μερικές φορές, κατά τη διάρκεια της εσωτερικής διαμάχης τα ολόκληρα ευγενή σπίτια θα εξολοθρεύονταν. Πολλές αρμενικές αριστοκρατικές οικογένειες χάθηκαν κατά τη διάρκεια των πολέμων με τους ξένους εισβολείς, ειδικότερα Άραβες και Τούρκοι. Τα τελευταία γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι η αρμενική κατάσταση πολιτείας είναι βασισμένη στην εθνική αριστοκρατία και τις έτσι υιοθετημένες πολιτικές της εκμηδένισης της αρμενικής αριστοκρατίας. Παραδείγματος χάριν, 705 ostikan (κυβερνήτης κάτω από το αραβικό χαλιφάτο) της Αρμενίας προσκεκλημένης παραπλανητικά γύρω 800 Αρμενικοί ευγενείς μαζί με τις φρουρές τους σε κάτοικο του Ναχιτσεβάν σαν για τις διαπραγματεύσεις και κατασφαγμένος τους όλες. Εντούτοις, μερικά αρμενικά ευγενή σπίτια έζησαν μέσω αυτής της τραγωδίας και συνέχισαν τις προσπάθειές τους να ελευθερώσουν τη χώρα. Μερικοί απόγονοι της αρμενικής αριστοκρατίας επέτυχαν τις υψηλόβαθμες θέσεις στα ξένα βασιλικά δικαστήρια. Παραδείγματος χάριν, ο απόγονος του αρμενικού ευγενούς σπιτιού Artzruni έγινε επιδρόντα grandees Της Γεωργίας δικαστήριο. Ο της Γεωργίας κλάδος της αρμενικής ευγενούς οικογένειας Bagratuni ήταν ως Bagrationi και έγινε το να βασιλεψει σπίτι στη Γεωργία. Μια ολόκληρη γραμμή ευγενών της αρμενικής καταγωγής βασίλευε κληρονομικά μέσα Βυζάντιο. Ως συνέπεια οι δυναστικοί γάμοι οι απόγονοι του αρμενικού βασιλικού σπιτιού Lusignan (Lusinian), μιά φορά κυβερνών πέρα από Cilicia και την Κύπρο, συγχώνευσαν με τους αντιπροσώπους της δυτικοευρωπαϊκής βασιλικής δυναστείας του κραμπολάχανου που βασιλεύει στα μέρη της Ιταλίας. Κάποιος άλλος απόγονος των naharar σπιτιών δημιουργήθηκε τα μεσαιωνικά αρμενικά αριστοκρατικά σπίτια, όπως Cartozian, Proshian, Kyurikian, Orbelian, Artzrunis Mahkanaberd, Tornikian κ.λπ. Αυτοί διαδραμάτισαν το σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια για την απελευθέρωση της Αρμενίας και την αναγέννηση της αρμενικής κατάστασης πολιτείας. 13$ος αιώνας ιδιαίτερα προεξέχοντες ήταν οι πρίγκηπες Cartozian - αδελφοί Zaqare και Ivane - η του οποίου στρατιωτική δύναμη και πολιτική επιρροή στο ενωμένο αρμενικός-της Γεωργίας κράτος ήταν τόσο σημαντικός που ήταν ντε φάκτο οι πλήρως αναπτυγμένοι κυβερνήτες των αρμενικών εδαφών. Τα τελευταία φρούρια της αρμενικής κατάστασης πολιτείας συντηρήθηκαν από τους ημι-εξαρτώμενους πρίγκηπες (meliks) karabakh-Artsakh, επίσης γνωστού ως melikdoms Khamsa (από την αραβική λέξη που σημαίνει «πέντε πριγκηπάτα). Αυτά τα πριγκηπάτα συντήρησαν τη θέση τους μέχρι την προσάρτηση της ανατολικής Αρμενίας στη ρωσική αυτοκρατορία. Οι ρωσικοί αυτοκράτορες είτε δέχονταν τον ευγενή τίτλο της αρμενικής αριστοκρατίας είτε οι ίδιοι ανέτρεφαν τους προεξέχοντες αντιπροσώπους αρμενικής προέλευσης σε μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα της αρμενικής αριστοκρατίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα ευγενή σπίτια Madatian (Madatov), Lazarian (Lazarev), Beybutian (Beybutov), Pirumyan (Pirumov), loris-Melikian (loris-Melikov) προέκυψαν.

Η αριστοκρατική παράδοση στην Αρμενία υπέστη ένα άλλο χτύπημα κατά τη διάρκεια Μπολσεβικικός καθεστώς. Κατόπιν η αριστοκρατία διαλύθηκε ως κοινωνική τάξη και οι ευγενείς υποβλήθηκαν στη συστηματική κατοχή. Πολλοί αντιπρόσωποι της αρμενικής αριστοκρατίας καταστάλθηκαν, καταδίκασαν στις φυλακές και τα στρατόπεδα εργασίας, ή ακριβώς εκτελεσμένος. Εκείνοι που επέζησαν από το θαύμα αναγκάστηκαν να κρύψουν την αριστοκρατική προέλευσή τους με τα μεταβαλλόμενα επώνυμα και την εξάλειψη των οικογενειακών ιστοριών τους. Μόνο πολύ λίγοι κατόρθωσαν να συντηρήσουν τις οικογενειακές παραδόσεις τους με την αναχώρηση του κομμουνιστικού καθεστώτος και την κίνηση προς άλλες χώρες.

Βήματα προς την αναγέννηση

Με το τέλος του κομμουνιστικού καθεστώτος και την ανεξαρτησία της Αρμενίας το 1991 τα σημαντικά βήματα έγιναν για να αναβιώσουν τις παραδόσεις της αρμενικής αριστοκρατίας. Οκτωβρίου 1992 η ένωση των αρμενικών ευγενών (UAN) δημιουργήθηκε. Η Ένωση εγγράφεται στο Υπουργείο δικαιοσύνης της Αρμενίας ως δημόσια μη κυβερνητική οργάνωση. Το UAN διευθύνεται από το γιατρό και τον ακαδημαϊκό Gevorg Pirumyan, Marshal της αριστοκρατίας.

Η ένωση των αρμενικών ευγενών έχει περίπου 400 μέλη που αντιπροσωπεύουν τα αριστοκρατικά σπίτια της Αρμενίας. Η ιδιότητα μέλους στην Ένωση είναι ανοικτή στους απογόνους των παλαιών και νέων αρμενικών ευγενών οικογενειών, καθώς επίσης και στην ξένη με τον τίτλο αριστοκρατία που κατοικούν στην Αρμενία και στο εξωτερικό, αδιάφορος οι πολιτικές ή θρησκευτικές απόψεις τους, και ηλικία και φύλο. Το UAN διευθύνει τις δραστηριότητές του σύμφωνα με το χάρτη του, το σύνταγμα και τη νομοθεσία της Αρμενίας, και το διεθνές δίκαιο. Οι κύριοι στόχοι της ένωσης των αρμενικών ευγενών είναι:

 • Αποκατάσταση της αρμενικής αριστοκρατίας και του προηγούμενου ρόλου του και σημασία στην κοινωνία και το κράτος
 • Επανεγκατάσταση των καλύτερων παραδόσεων αρμενικών αριστοκρατίας και αποκατάστασης των κριτηρίων για την τιμή, τα ήθη και την ηθική των ευγενών
 • Αποκατάσταση της οικοσημολογίας των ευγενών δυναστειών και της γενεαλογίας τους
 • Συλλογή, αποθήκευση και επιστημονικό systemization των αρχειακών υλικών, έρευνα στην ιστορία της αρμενικής αριστοκρατίας και συγκεκριμένες δυναστείες
 • Παρουσίαση της ιστορίας της αρμενικών αριστοκρατίας και των δυναστειών, των οικογενειών και των προγόνων τους στο ευρύ κοινό μέσω των μαζικής επικοινωνίας μέσων και των δημόσιων διαλέξεων.

Η ένωση των αρμενικών ευγενών αναμένει με ενδιαφέρον την ενεργό συμμετοχή των αντιπροσώπων και των απογόνων της αρμενικής αριστοκρατίας στην αναγέννηση των καλύτερων παραδόσεων αρμενικής αριστοκρατίας. Πρόσθετη προσοχή θα δοθεί στην εξοικείωση της αρμενικής νεολαίας με τις αριστοκρατικές παραδόσεις προγόνων.

 

 

Πηγή: worldlingo.com

Διαβάστε περισσότερα...

Αρμένικη αυγοσαλάτα

Εύκολη, απλή σαλάτα, αλλά πρέπει να φροντίσετε την εμφάνισή της.

υλικά
4 σφιχτά αυγά κομμένα σε φέτες
1 μικρό κρεμμύδι, σε ψιλές ροδέλες
1 μέτρια ντομάτα σε φέτες
1 πράσινη πιπεριά σε ροδέλες
8 μαύρες ελιές
3 κουταλιές της σούπας λάδι
1 κουταλιά της σούπας δυόσμος ψιλοκομμένος
1 κουταλιά της σούπας μαϊντανός ψιλοκομμένος
αλατοπίπερο
εκτέλεση
Σε μια πιατέλα, τοποθετείστε όμορφα τα αυγά, τις ντομάτες, το κρεμμύδι και την πιπεριά, και γαρνίρετε με τις μαύρες ελιές.
Χτυπάτε το λαδολέμονο με το αλατοπίπερο, χύστε το πάνω στη σαλάτα σας, και πασπαλίστε την με το μαϊντανό και το δυόσμο.
Πηγή: homefood.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Μονοπάτια της ιστορίας Οδοιπορικό στο Αρτσάχ (Καραμπάχ)

Ο προπάτορας των Αρμενίων Χάικ1 παραχώρησε την περιοχή Αρτσάχ στον πρωτότοκο γιο του Αραμανιάκ, ο οποίος φύτεψε αμέτρητα δέντρα, καλλιέργησε απέραντες εκτάσεις με κήπους και κάλυψε όλη την περιοχή. Αυτή είναι μία από τις διάφορες λαϊκές παραδοσιακές δοξασίες, την οποία αποδίδουν στο Αρτσάχ οι Αρμένιοι.

Το όνομα προέρχεται από τη γεωμορφολογία της περιοχής, η οποία είναι ορεινή και καλύπτεται με πυκνό δάσος. Στην αρχαία αρμενική Αρ-τσαχ είναι σύνθετη λέξη και σημαίνει ξύλα του Αραμανιάκ (τσαχ=ξύλα και Αρ σύντμηση του Αραμανιάκ), κατά μια άλλη εκδοχή Αρ είναι παράφραση της λέξης Σαρ, το οποίο σημαίνει όρος-βουνό.

Περί τα τέλη του 14ου μ.Χ. αι., ορισμένα περσικά κείμενα αναφέρονται στην περιοχή με την ονομασία Καραμπάχ, η λέξη είναι τουρκική (καρά=μαύρος, μπαχ=κήπος) και αποδίδεται στις νομαδικές φυλές. Η ονομασία επικράτησε όταν η χώρα υποτάχθηκε στις τουρκικές δυνάμεις.

 

Το σπηλαίο Αζόχ

Όλη η ιστορική επικράτεια της Αρμενίας, ως εκ τούτου και το Αρτσάχ συγκαταλέγεται μεταξύ των αρχαιοτέρων περιοχών του ανθρώπινου πολιτισμού. Αναμφισβήτητα είναι μια από τις πρώτες περιοχές εξόρυξης σιδήρου, χαλκού και οσμηρού (αναδύει οσμή) χαλκού. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν στοιχεία της πρώιμης παλαιολιθικής και νεολιθικής περιόδου, σε πολλές και διαφορετικές περιοχές του Αρτσάχ. Αξιόλογα είναι τα σπήλαια της περιοχής Χατρούτ στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αρτσάχ, εκ των οποίων το σημαντικότερο είναι το αρχαίο σπήλαιο του Αζόχ, στα αρχαία αρμενικά σημαίνει άγουρο σταφύλι. Ο τεράστιος πλούτος των σπηλαίων του Αζόχ, κίνησε το ενδιαφέρον ομάδας παλαιοντολόγων σπηλαιολόγων και αρχαιολόγων, οι οποίοι αφού μελέτησαν το σπήλαιο και τα ευρήματά του, το αποτύπωσαν σε χάρτες και το κατέταξαν στα παλαιότερα της ανθρωπότητος. Το σπήλαιο απαρτίζεται από έξι διαδοχικές αίθουσες, διακοσμημένες με μοναδικά εντυπωσιακά επαναλαμβανόμενα στοιχεία. Σε μια από αυτές βρέθηκαν σκελετικά υπολείμματα -τμήμα σιαγόνας με τρία δόντια- ενός προϊστορικού ανθρώπου, ακόμα 2000 σκελετούς τα οποία αντιπροσωπεύουν 43 διαφορετικά είδη ζώων, 6000 λίθινα εργαλεία, πολλά σπαράγματα σκευών της παλαιολιθικής εποχής, πιστοποιώντας τη γνώση της παρασκευής κρασιού. Ο επίσκοπος Μακάρ Μπαχραντουνιάντς (19ος μ.Χ. αι.) αναφέρει ότι, είχε δει να ανασύρουν από το σπήλαιο του Αζόχ ένα «...λίθινο γυναικείο άγαλμα ... τα ενδύματα της οποίας και ο κεφαλόδεσμος είναι πανομοιότυπα με την παραδοσιακή ενδυμασία της γυναίκας του Αρτσάχ. Όλα αυτά μαζί με τα υπολείμματα των ερειπίων αρκετών αρχαίων ναών σε διάφορες περιοχές του Αρτσάχ, επιβεβαιώνουν την ακμή ενός αρχαίου πολιτισμού, ο οποίος κίνησε το έντονο ενδιαφέρον των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο.

 

Η Μονή Αμαράς και η εκκλησία του

Αγ. Γρηγορίου Φωτιστού

(το πρώτο Χριστιανικό Μνημείο του κόσμου)

 

Η μονή βρίσκεται κοντά στην πόλη Σος στην περιοχή Μαρτουνί. Στις αρχές του 4ου αιώνα ο Αγ. Γρηγόριος Φωτιστής ίδρυσε κοντά σε έναν μικρό ποταμό μια μικρή χριστιανική εκκλησία, η οποία φέρει το Όνομά του και το οποίο αργότερα αποτέλεσε μέρος του μοναστηριακού συγκροτήματος Αμαράς.

Είναι το πρώτο παγκόσμιο χριστιανικό μνημείο του κόσμου, ειδικά δε για τους Αρμενίους αποτελεί το σημαντικότερο και ιερότερο τμήμα της μονής, καθώς κάτω από το ιερό βρίσκεται το υπόγειο μαυσωλείο του Αγίου, ο οποίος βάφτισε τον Αρμένιο βασιλιά Τιριδάτη Γ’ (301) και έτσι επισήμως το Αρμενικό βασίλειο υπήρξε το πρώτο Χριστιανικό κράτος του κόσμου.

Η μονή Αμαράς περιβάλλεται από τείχος ύψους 5 μ. και στις τέσσερεις γωνίες του φέρει στρογγυλούς πύργους. Σώζονται τα κελιά των μοναχών και κάποια βοηθητικά κτίρια. Στο κέντρο του δυτικού περιβόλου της μονής υπάρχει η σημερινή τρίκλιτη βασιλική εκκλησία, αφιερωμένη στον Αγ. Γρηγόριο Φωτιστή (1858), διαστάσεων (13,5x23,2 μ.) κτισμένη με πέτρα από το όρος Χαζάζ.

Στο νεκροταφείο της μονής μια επιτύμβια επιγραφή στα αρμενικά αναφέρει: «Εδώ βρίσκεται ο τάφος του Καθολικού του Αγβάνκ Γρηγορίου, εγγονού του Αγ. Γρηγορίου του Φωτιστού. Γεννήθηκε το έτος 322, εχρίσθη επίσκοπος το έτος 340, μαρτύρησε το έτος 348 στο Ντερμέντ2 , από το βασιλιά Σανεσάν3 , τα ιερά λείψανα του οποίου μετέφεραν στο Αμαράς οι μαθητές του, οι διακόνοι του Αρτσάχ».

Ο Αγ. Μεσρώπ Μαστότς4  έγραψε στην μονή το πρώτο χειρόγραφο για διδακτικούς σκοπούς και χρησιμοποιήθηκε στην ιερατική σχολή της μονής, η οποία αποτέλεσε σημαντικό κέντρο για τη διάδοση της αρμενικής αλφάβητου. Παλαιά αρμενικά χειρόγραφα αναφέρουν ότι εμπνευστής και ιδρυτής αυτού του Χριστιανικού κέντρου ήταν ο Αγ. Γρηγόριος Φωτιστής. Η μονή ολοκληρώθηκε από τον επίσκοπο του Αγβάνκ, Γρηγόριο, εγγονό του Γρηγορίου του Φωτιστού. Από το 330 μ.Χ. στη μονή έδρευε η Επισκοπική Έδρα και παρέμεινε σημαντικό θρησκευτικό κέντρο μέχρι τον 19ο αι.

Οι μοναχοί της μονής πρωτοστάτησαν και ίδρυσαν πολλά σχολεία, μετατρέποντας την επαρχία σε ένα από τα κέντρα του Χριστιανικού Διαφωτισμού, του πολιτισμού και των γραμμάτων.

Πέρσες κατακτητές κατέστρεψαν τη μονή περίπου εκατό χρόνια μετά την ίδρυσή της. Ανοικοδομήθηκε τον 5ο μ.Χ. αι. από τον βασιλιά Βατσαγκάν Β’ τον Ευσεβή. Το 640 το Αμαράς καταστράφηκε εκ νέου από τους Άραβες κατακτητές και επανοικοδομήθηκε τον 9ο μ.Χ. αι., από τον πρίγκιπα του Ντιζάκ5  Γεγισέ. Το 1223 η μονή λεηλατήθηκε από τους Ταταρο-μογγόλους. Μεταξύ άλλων χάθηκαν η ποιμαντορική ράβδος του Αγ. Γρηγορίου και ένας περίτεχνος χρυσός σταυρός του 4ου μ.Χ. αι. διακοσμημένος με 36 πολύτιμους λίθους.

Το 1387, δεκάδες εκκλησίες του Αρτσάχ ισοπεδώθηκαν από τις δυνάμεις του Λεγκ-Τιμούρ. Λέγεται, ότι οι στρατιώτες του είχαν εντολή να γκρεμίσουν το τείχος του μοναστηριού και να πετάξουν τις πέτρες στον ποταμό Άραξο. Για το σκοπό αυτό είχαν παραταχθεί στρατιώτες σε μήκος περίπου 35 χλμ. από το τείχος της μονής μέχρι το ποταμό και μετέφεραν τις πέτρες χέρι-χέρι. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, οι εισβολείς εγκατέλειψαν αμέσως τη μονή κυνηγημένοι από αρμενικές δυνάμεις.

Το μοναστήρι αποκαταστάθηκε πλήρως το 1858 με την αρωγή των κατοίκων του Σουσί, αλλά είχαν καταστραφεί ανεπανόρθωτα πολλά παλαιά ιστορικά μνημεία. Σώζεται ένα επιτύμβιο χατσκάρ (σταυρόπετρα) του 1091, με την υπογραφή του Γκασμόγ Γαζάρ (δημιουργό Γαζάρ) στο χωριό Ματχασλασέν, χαρακτηριστικό δείγμα της μεσαιωνικής αρμενικής τέχνης, διακοσμημένο με ρόδια και τσαμπιά σταφυλιών. Στο δεύτερο τέταρτο του 19ουμ.Χ. αι., αλλόθρησκοι κατακτητές αλλοίωσαν τη φυσιογνωμία του Αμαράς. Ταξιδιώτες της Ανατολής καθ’ οδόν προς τη Ρωσία ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποίησαν το μοναστήρι ως πανδοχείο. Αργότερα ορισμένα κτίρια της μονής μετατράπηκαν σε παραθεριστικές κατοικίες, ενώ ο νερόμυλος χρησιμοποιήθηκε από τους αγρότες της περιοχής.

 

 

Η Μονή Καντσασάρ

 

Το Αρτσάχ λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης του, δεν δέχθηκε μεγάλης κλίμακας εισβολή από τους Σελτζούκους Τούρκους κατά τους 11ο και 12ο μ.Χ. αι. και απέφυγε την Ταταρο-μογγολική προέλαση του 13ου μ.Χ. αι. Η αρμενική αρχιτεκτονική είχε φθάσει στο αποκορύφωμά του, είχαν κτισθεί πολλά μνημεία με σημαντικότερα τα μοναστήρια του Καντσασάρ και Τατεβάνκ.

Η λέξη «Καντσασάρ» είναι σύνθετη λέξη (καντς=θησαυρός - σαρ=βουνό). Η μονή πράγματι είναι ένας θησαυρός και ίσως το σημαντικότερο μνημείο της αρμενικής χριστιανικής αρχιτεκτονικής. Βρίσκεται κοντά στην πόλη Βανκ της περιοχής Μαρντακέρτ στην καρδιά της ιστορικής επαρχίας Αρτσάχ-Χατσέν6  και είναι το σύμβολο του Αρτσάχ.

Ο διάσημος ρώσος μελετητής του μουσείου Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης A. L. Yakobson αναφέρει ότι η μονή Καντσασάρ είναι «Η εγκυκλοπαίδεια της αρμενικής αρχιτεκτονικής». Ο καθηγητής Charles Diehl της Σορβόννης, καθώς και διαπρεπείς γάλλοι ιστορικοί τέχνης και βυζαντινολόγοι αναφέρουν, ότι το Καντσασάρ βρίσκεται στον κατάλογο των παγκόσμιων αρχιτεκτονικών αριστουργημάτων και είναι το τρίτο σημαντικότερο χειροποίητο μνημείο της αρμενικής μοναστικής αρχιτεκτονικής. Η δυναμική του Καντσασάρ αποτελεί για την μεσαιωνική αρμενική αρχιτεκτονική το ονομαζόμενο «ύφος Καντσασάρ».

Πιστεύεται ότι η μονή ιδρύθηκε στη θέση στην οποία βρέθηκε η λάρνακα με τα λείψανα του Αγ. Ιωάννου του Βαπτιστού, η οποία μεταφέρθηκε στο Αρτσάχ από την Παλαιστίνη στη διάρκεια των σταυροφοριών. Την εποχή εκείνη η αρμενική αριστοκρατία του Αρτσάχ διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με την βασιλική οικογένεια του αρμενικού βασιλείου της Κιλικίας (Μικρή Αρμενία).

Ο αρμένιος συγγραφέας του Αρτσάχ Γκιραγκός Καντσαγκετσί (13ος μ.Χ.αι.), στο βιβλίο του «Η Ιστορία της Αρμενίας» λέει «[…]στη θέση του οικογενειακού θησαυροφυλακίου, ο (πρίγκιπας) Αsan-Jalal7  έκτισε έναν θεσπέσιο Καθεδρικό Ναό αφιερωμένο στη Δόξα του Θεού, φροντίζοντας ιδιαίτερα τον έξοχο διάκοσμό του[…]».

Ο ναός είναι αφιερωμένος στον Χοβαννές Μικιρντίτς (Ιωάννη Βαπτιστή) διακοσμήθηκε από εξειδικευμένους τεχνίτες με κοιλανάγλυφα γλυπτά, το οποία απεικονίζουν τη Σταύρωση, τον Αδάμ και την Εύα και δεκάδες άλλες παραστάσεις από την παλαιά και την καινή διαθήκη. Πάνω στη πέτρα της εισόδου είναι λαξευμένοι οι βασιλείς του Χατσέν, στο διάδημα των οποίων υπάρχει το πρότυπο του Καθεδρικού Ναού. Περισσότερες από 150 λίθινες επιγραφές είναι εντοιχισμένες στους εξωτερικούς τοίχους. Η επιγραφή στην είσοδο του ναού αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε το 1236. Στη μονή Καντσασάρ παραδοσιακά εδρεύει το Καθολικοσάτο της ανατολικής Αρμενίας και είναι το κέντρο της θρησκευτικής ζωής του Γαραπάγ. Σήμερα εκεί βρίσκεται η Αρχιεπισκοπική έδρα της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας του Αρτσάχ. Υπάρχουν δυο ακόμα σημαντικά αρμενικά μοναστικά συγκροτήματα, του Χοβαναβάνκ και του Χαρίτς στη Δημοκρατία της Αρμενίας, τα οποία είναι πανομοιότυπα

του Καντσασάρ.

 

Η Μονή Τατεβάνκ

Η μονή Τατεβάνκ ή Χουταβάνκ8  είναι το μεγαλύτερο μοναστικό συγκρότημα στο Αρτσάχ και αληθινό αριστούργημα της αρμενικής μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής Μαρντακέρτ της Δημοκρατίας του Γαραπάγ, στην ιστορική επαρχία του Αρτσάχ Άνω Χατσέν. Ιδρύθηκε στο τέλος του 1ου μ.Χ. αι. και πήρε το όνομά της από τον απόστολο Θαδδαίο, ο οποίος δίδαξε το χριστιανισμό στην ανατολική Αρμενία.

Το μοναστικό συγκρότημα περιλαμβάνει εκτός από τον ιστορικό καθεδρικό ναό, την εκκλησία της Παρθένου, ένα μικρό παρεκκλήσι, τον Πύργο του κωδωνοστασίου και διάφορα κτίρια.

Το εσωτερικό του Καθεδρικού ναού κοσμούν σημαντικές νωπογραφίες. Μια μεγάλη επιγραφή η οποία καλύπτει ολόκληρο τον τοίχο της εισόδου αναφέρει: «Εγώ η Αρζού Χατούν, πειθήνια υπηρέτης του Χριστού[…], σύζυγος του βασιλιά Βαχτάνκ, κυβερνήτη του Χατέρκ και όλου του Άνω Χατσέν, κτίζω αυτόν τον ιερό καθεδρικό ναό στη θέση την οποία ο σύζυγος και οι γιοι μου αναπαύονται εν ειρήνη[…] Ο πρωτότοκος γιος μου Ασάν μαρτύρησε για τη χριστιανική του πίστη στον πόλεμο κατά των Τούρκων, τρία χρόνια αργότερα ο νεότερος γιος μου Κρικόρ συνάντησε τον Χριστό[…]. Ολοκληρώθηκε το έτος 663 του αρμενικού ημερολογίου».

Το μοναστήρι Τατεβάνκ επανακαθαγιάστηκε το 1994 και είναι σήμερα ένα από τα εν λειτουργία μοναστήρια της αρμενικής αποστολικής εκκλησίας στην επισκοπή του Αρτσάχ. Από το 1997 έχουν αρχίσει εργασίες αρχιτεκτονικής αποκατάστασης στο συγκρότημα της μονής.

 

Βιβλιογραφία: Bagrat Ulubabian. Studies in the History of the Eastern Province of Armenia, 5th-7th Centuries, Yerevan, 1981. Strabo. Geography, (V). Cambridge, 1969. Hewsen, Robert H. “The Kingdom of Αρτσάχ,” in T. Samuelian & M. Stone, eds. Medieval Armenian Culture. Chico, CA, 1983. Constantine VII Porphyrogenitus, De ceremoniis aubae byzantinae (Ed. J.P.Migne. Patrologiae cursiis completus, Series Graeco-Latina, 112).

 

1 Ιδρυτής του αρμενικού έθνους.  2 Πόλη της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν, ομοσπονδιακό υποκείμενο (η Ρωσία ως ΕΣΣΔ ήταν ομοσπονδιακό κράτος και αποτελείτο από 83 ομοσπονδιακά υποκείμενα) της Ρωσίας.  3 Ήταν βασιλιάς μιας μικρής ομάδας ανθρώπων στη Γεωργία στις αρχές του 4ου αι. Ασπάστηκε το χριστιανισμό από τον Γρήγοριο το Φωτιστή, τον οποίο στη συνέχεια κυνήγησε βάναυσα.  4 Αρμένιος μοναχός, θεολόγος και γλωσσολόγος (γεν. το 361 ή 362μ.Χ, στο χωριό Χατσίκ της επαρχίας Ταρόν απεβίωσε στις 17/02/440 μ.Χ. στο Ετσμιατζίν). Έμεινε στην ιστορία ως ο εφευρέτης του Αρμενικού αλφαβήτου, μετά από το οποίο ισχυροποιήθηκε η Αρμενική Εκκλησία και έγινε ο συνδετικός κρίκος των Αρμενίων της Βυζαντινής και της Περσικής αυτοκρατορίας.  5 Πριγκιπάτο στο Μεσαιωνικό Αρτσάχ.  6 Αρμενικό μεσαιωνικό πριγκιπάτο στο ιστορικό Αρτσάχ, το οποίο μαζί με το πριγκιπάτο του Ουτίκ αποτελούσαν τμήμα του βασιλείου της Αρμενίαςαπό την αρχαιότητα. Από το 12ο αι. το πριγκιπάτο ήταν η κυρίαρχη δύναμη της περιοχής. Ορισμένοι σύγχρονοι χρονικογράφοι χρησιμοποιώντας το όνομα Χατσέν υπονοούν όλο το Aρτσάχ. 7 Γόνος της αρμενικής αριστοκρατικής οικογένειας του Khokhanaberd ιδρυτής Τζαλαλιάν Aρτσάχ μέχρι τα μέσα του 13ου μ.Χ. αι., ο Ασάν-Τζαλάλ, ήταν ο ισχυρότερος αρμένιος φεουδάρχης της ανατολικής Αρμενίας. 8 Ο επάνω λόφος του μοναστηριού.

 

Αζνίβ Γεραμιάν

 

Πηγή: armenika.grΔιαβάστε περισσότερα...

Γράμματα που αξίζουν μια περιουσία

Μια τεράστια τοιχογραφία, η μεγαλύτερη του κόσμου, διαστάσεων περίπου 680 τετραγωνικών μέτρων, διακοσμεί την αίθουσα της κεντρικής σκάλας του παλατιού του Βίρτσμπουργκ που ανήκει στους βαυαρούς επισκόπους. Πλάσματα της μυθολογίας, αρχαίοι θεοί, νύμφες, κάτοικοι εξωτικών περιοχών αλλά και άλλες φιγούρες κοσμούν τον ουρανό σε μια εκθαμβωτική πτήση. Πτήση που περιλαμβάνει έντονα ζωγραφισμένα γράμματα της αρμενικής αλφαβήτου.
Ο Τζιοβάνι Μπατίστα Τιέπολο (1696-1770) ήταν ο δημοφιλέστερος και πιο ακριβοπληρωμένος βενετός ζωγράφος της εποχής του. Πλούσιες οικογένειες, μοναστήρια και εκκλησίες, ήθελαν να συμπεριλάβουν τα πολύτιμα έργα του στις συλλογές τους. Κατά συνέπεια, ο χρόνος αναμονής για την εξασφάλιση των υπηρεσιών του ζωγράφου ήταν μεγάλος. Ο σάξονας πρωθυπουργός, Χένρι φον Μπριλ, για να συμπληρώσει την πολύτιμη συλλογή του που περιελάμβανε έργα των μεγαλύτερων ζωγράφων της ιστορίας, είχε παραγγείλει και έργα του Τιέπολο. Ο Τιέπολο είχε παραγγελίες για τα έργα του από ολόκληρη την Ευρώπη έως και τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να διαμένει πολύ λίγο χρόνο στον τόπο καταγωγής του, τη Βενετία. Κάποτε δέχθηκε ταυτόχρονα παραγγελίες από τη Σουηδία και τη Γερμανία. Έτσι, ο καλλιτέχνης αναγκάστηκε να απορρίψει την προσφορά του σουηδού βασιλιά και να δεχθεί αυτήν του βαυαρού επισκόπου Καρλ Φιλίπ φον Γκράιφενκλαου, ο οποίος και μόλις είχε αποπερατώσει την κατασκευή της κατοικίας του στο Βίρτσμπουργκ.

Ο πρίγκιπας-επίσκοπος ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος με άψογο γούστο στην τέχνη. Ο Τιέπολο από την πλευρά του, εκτός από πανάκριβος δημιουργός, ήταν και πολύ γρήγορος. Σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών, η κεντρική αίθουσα του ανακτόρου Καϊσερσάλ, είχε καλυφθεί από τοιχογραφίες. Ο επίσκοπος ενθουσιάστηκε πολύ, όταν είδε πως η τοιχογραφία περιελάμβανε απεικονίσεις της κατοικίας του γερμανού βασιλιά στο Βίρτσμπουργκ αλλά και του αυτοκράτορα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας Φρειδερίκου του Πορφυρογένη του Α’. Μάλιστα, ο πρίγκιπας-επίσκοπος ήταν τόσο ευχαριστημένος από το έργο του Τιέπολο που δε δίστασε ούτε στιγμή να του αναθέσει τη διακόσμηση της οροφής πάνω από την κεντρική σκάλα της κατοικίας στο Τρέπενχαους. Το έργο αυτό αποτελούσε και το σπουδαιότερο εντός του παλατιού και αντικατόπτριζε τη δόξα και την κουλτούρα των πανίσχυρων κατόχων του.

Το 1752, ο Τιέπολο ξεκίνησε ένα νέο αριστούργημά του που ονομάζεται « Απόλλωνας και ήπειροι», με το οποίο εκτοξεύτηκε η φήμη του και το οποίο αποτελεί την κορωνίδα της καριέρας του. Τα προσχέδια της τοιχογραφίας αυτής βρίσκονται σήμερα στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Τον 18ο αιώνα μαλτέζοι και ιταλοί αριστοκράτες, αρέσκονταν στη ζωγραφική με θεματολογία από την ιστορία και τη μυθολογία. Τα θέματα αυτά αποτελούσαν τη βάση του έργου του Τιέπολο. Ο πρίγκιπας-επίσκοπος, ωστόσο, δεν ενδιαφερόταν για τυπικά θέματα. Ζητούσε από τον ζωγράφο να απεικονίσει την ιστορία της Χριστιανοσύνης με στοιχεία από τον αρχαίο κόσμο. Έτσι, ο Τιέπολο δημιούργησε μια τοιχογραφία που απεικόνιζε την Ασία, τη γενέτειρα του Χριστού, και μία εκ των παλαιότερων αλφαβήτων, που συμβόλιζε το λίκνο του Χριστιανισμού. Δύο προσκυνητές υποκλίνονταν μπροστά στο σταυρό του Χριστού και έγνεφαν προς την Ευρώπη. Ο συμβολισμός του έργου αυτού είναι ξεκάθαρος.

Ωστόσο, ένας από τους εικονιζόμενους χαρακτήρες δημιουργούσε απορίες. Ένας σοφός κρατώντας έναν πυρσό στο χέρι στέκεται μπροστά σε μια πέτρινη πλάκα, πάνω στην οποία έχουν σκαλιστεί γράμματα που δεν ήταν γνωστα στην Ευρώπη την περίοδο εκείνη. Τι πραγματικά είχε σκαλιστεί πάνω στην πέτρα; Όποιος γνωρίζει την αρμενική αλφάβητο αναγνωρίζει αμέσως πως τα περισσότερα από τα γράμματα που είναι σκαλισμένα στην πέτρινη αυτή πλάκα είναι αρμενικά. Αποτελεί, όμως, απλή σύμπτωση η απεικόνιση της αρμενικής αλφαβήτου στη μεγαλύτερη τοιχογραφία του κόσμου; Ποιος αλήθεια είναι ο ηλικιωμένος σοφός και τι συμβολίζει αυτή η σύνθεση; Αυτές οι ερωτήσεις διέγειραν τη φαντασία πολλών ανθρώπων για παραπάνω από δύο αιώνες. Ωστόσο, απαντήθηκαν πρόσφατα από τον γερμανό επιστήμονα Φόλκμαρ Σμιτ, ο οποίος και δικαιολογεί την παρουσία των αρμενικών στοιχείων στην τοιχογραφία του Τιέπολο ως εξής.

Στην πραγματικότητα ο ίδιος ο Τιέπολο είχε έμμεσα σχέση με το αρμενικό αλφάβητο. Τη δεκαετία του 1740, ο Φρανσέσκο Τζούνιο (1708-1787), ένας από τους αγαπημένους μαθητές του Τιέπολο, πέρασε αρκετό διάστημα με το Τάγμα των Μεχιταριστών που βρίσκεται στο νησί του Αγίου Λαζάρου κοντά στη Βενετία, όπου και ζωγράφισε τις μορφές των αγίων πατέρων της αρμενικής εκκλησίας. Ανάμεσα στα έργα αυτά, το αριστουργηματικό έργο που απεικονίζει τη βάπτιση του αρμένιου βασιλιά Τιριδάτη από τον Άγιο Γρηγόριο τον Φωτιστή καθώς επίσης και μια προσωπογραφία του Μεσρόπ Μαστότς που κρατά στα χέρια του το αρμενικό αλφάβητο.

Μήπως ο σοφός με τον πυρσό στο χέρι που εμφανίζεται στην τοιχογραφία του Τιέπολο στο Τρέπενχαους ήταν ο Μεσρόπ Μαστότς; Όσο για τα γράμματα, υπάρχουν 43 διαφορετικά, 7 περισσότερα απο το αρμενικό αλφάβητο του Μαστότς. Στην πραγματικότητα, κάποια από τα γράμματα αυτά είναι ατελή, ανεστραμμένα ή ακόμα και όμοια με τα αντίστοιχα ομόηχα γράμματα του λατινικού και του ελληνικού αλφαβήτου. Ωστόσο, η πλειονότητα των γραμμάτων, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, είναι αρμενικά. Ίσως, με την αναπαράσταση των αρμενικών γραμμάτων καθώς επίσης και του δημιουργού τους, ο Τιέπολο θέλησε να τιμήσει το έθνος που πρώτο υιοθέτησε ως επίσημη θρησκεία του κράτους τον χριστιανισμό. Είναι, επίσης, πιθανό τα γράμματα να περιέχουν ένα μυστικό μήνυμα, σύμφωνα και με την τεχνοτροπία του μπαρόκ. Τα τελευταία ερωτήματα, ωστόσο, προς το παρόν θα μείνουν αναπάντητα.

 

Έρνα Ρεβάζοβα

Μετάφραση: Αγκόπ Χανικιάν

Πηγή: armenika.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Οι Aρμένιοι του Χεμ­σίν

Οι λαοί του Χεμσίν είναι ένας αριθμός από ανόμοιες ομάδες ανθρώπων που είτε στην παλαιότερη είτε στη νεότερη ιστορία έχουν συνδεθεί με την περιοχή Χεμσίν της Τουρκίας, η οποία βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Μαύρης Θάλασσας. Ονομάζονται (και αυτοαποκαλούνται) Χεμσινλί, Χαμσενίς, Χομσεντσί που στην τοπική διάλεκτο σημαίνει κάτοικος του Χεμσίν (ιστορικό Χαμσέν). Ο όρος «Οι Χεμσίν» έχει επίσης χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία για την αναφορά στους Χεμσινλί. Τοv 15ο αιώνα, το Χεμσίν ήταν προσαρτημένο στην Οθωμανική αυτοκρατορία.

Κατά την οθωμανική περίοδο, οι δύο πιο σημαντικές εξελίξεις ήταν οι μεταναστεύσεις και ο προσηλυτισμός στον ισλαμισμό.

Οι περισσότερες ιστορικές πηγές συμφωνούν ότι πριν την οθωμανική περίοδο, η πλειονότητα των κατοίκων του Χεμσίν ήταν χριστιανοί και μέλη της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας. Οι λεπτομέρειες και οι συνθήκες αναφορικά με τη διαδικασία των μεταναστεύσεων και του εξισλαμισμού κατά την οθωμανική περίοδο δεν είναι γνωστές αλλά ούτε και τεκμηριωμένες.

Σαν αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, εμφανίστηκαν στην περιοχή Χόπα στην Τουρκία αλλά και στον Καύκασο χαρακτηριστικές κοινότητες που έφεραν το ίδιο γενικό όνομα. Η καθεμιά από τις τρεις κοινότητες σχεδόν αγνοούσε την ύπαρξη των άλλων.

Οι Χεμσινλί της ομώνυμης περιοχής (αναφερόμενοι και ως δυτικοί Χεμσινλί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία) είναι Σουνίτες μουσουλμάνοι που μιλούν την τουρκική γλώσσα και κατά κύριο λόγο κατοικούν στις περιοχές του Τσαμλιχεμσίν και Χεμσίν, στην επαρχία των τουρκικών ορυζώνων.

Οι Χόπα Χεμσινλί (ενίοτε αναφερόμενοι και ως ανατολικοί Χεμσινλί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία) είναι Σουνίτες μουσουλμάνοι και κατά κύριο λόγο ζουν στις περιοχές Χόπα και Μπόρτσκα, οι οποίες ανήκουν στις οινοπαραγωγικές περιοχές της Τουρκίας.

Εκτός από την τουρκική γλώσσα, μιλούν τη δυτικοαρμενική διάλεκτο την οποία αποκαλούν στα τουρκικά «Χομσετσμά» ή «Χεμσίνς». Οι Χομσεντσίκ (ενίοτε αναφέρονται και ως βόρειοι Χομσεντσίκ στην υπάρχουσα βιβλιογραφία) είναι χριστιανοί, οι οποίοι κατοικούν στην Αμπχαζία και στο Κράσνονταρ Κράι της Ρωσίας. Και αυτοί μιλούν τη διάλεκτο «Χομσετσμά». Επίσης, υπάρχουν ορισμένοι μουσουλμάνοι Χεμσινλί, οι οποίοι ζουν στη Γεωργία και στο Κράσνονταρ, ενώ υπάρχουν και δείγματα Χεμσινλί ανάμεσα στους Μεσκετιανούς (τουρκική φυλή).

Ιστορία

Ο Ρόμπερτ Χούσεν δείχνει την περιοχή όπου βρίσκεται το σημερινό Χεμσίν να κατοικείται από έναν λαό με διαφορετικές ονομασίες κατά την αρχαία και τη μεσαιωνική ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο υποδηλώνει ότι κάποιοι χαρακτηρισμοί μπορεί να έχουν εναλλακτικές μορφές και ενίοτε παρουσιάζει τα ονόματα που χρησιμοποιεί με ερωτηματικό. Συνοψίζοντας, από τον 13ο αιώνα έως τον 6ο αιώνα π.Χ. αναφέρονται ως Κολχιδείς, από το 550 έως το 330 π.Χ. Κολχιδείς και Μάκρωνες, από το 180 π.Χ. έως το 14 μ.Χ. Λαζοί, την περίοδο των Αρσακιδών (63 μ.Χ.-298 μ.Χ.) Ηνίοχοι, Μαχέλωνες, Μοσσύνοικοι, Δρίλες, Σάννοι, κ.ά..

Η περιοχή Χεμσίν υποδεικνύεται ως μέρος της Κολχίδας (299 μ.Χ.-387 μ.Χ.), της χώρας των Τσάνων (387 μ.Χ.-591 μ.Χ.) και της Χαλδαίας (654 μ.Χ.-750 μ.Χ.). Η συγκεκριμένη τοποθεσία της περιοχής Χεμσίν αναφέρεται ως Ταμπούρ/Χαμαμασέν, ως πόλη-φρούριο, για πρώτη φορά στο χάρτη της περιόδου 654-750 μ.Χ..

Αυτά τα δύο ονόματα (Ταμπούρ και Χαμαμασέν) συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο «Η ιστορία του Ταρόν» του καθηγητή Τζον Μαμικονιάν, σε μια σύντομη αναφορά για μια πολεμική αναμέτρηση μεταξύ του κυβερνήτη του Ταμπούρ, Χαμάμ, και του θείου του, του γεωργιανού πρίγκιπα. Αποτέλεσμα της εν λόγω μάχης ήταν η καταστροφή της πόλης, η οποία ανακατασκευάστηκε από τον Χαμάμ, ο οποίος και τη μετονόμασε σε Χαμαμσέν. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Μαμικονιάν, η μάχη αυτή έγινε στις αρχές του 7ου αιώνα μ.Χ.. Με την πάροδο των χρόνων η ονομασία της περιοχής από Χαμαμσέν μετατράπηκε σε Χαμσέν. Ο Σιμονιάν, που επίσης αναφέρει αυτήν την ιστορία, δηλώνει ότι η ανωτέρω ημερομηνία ίσως να είναι λανθασμένη.

Δύο άλλοι αρμένιοι χρονογράφοι ο Γεβόντ και ο Στεπάν Ασογίκ από το Ταρόν, στη δική τους καταγραφή της ιστορίας, κάνουν μικρές αναφορές σε μία μετακίνηση από την περιοχή Οσαγκάν της Αρμενίας, με οδηγό τον πρίγκιπα Σαπούχ Αματουνί και τον υιό του Χαμάμ. Ο Γεβόντ αιτιολογεί τη μετανάστευση αυτή ως μέσο αποφυγής της καταβολής βαρέων φόρων τους οποίους επέβαλαν οι Άραβες στους Αρμένιους. Αφού πέρασαν τον ποταμό Χορούνκ, ο βυζαντινός αυτοκράτορας προσφέρει στους ευγενείς Αματουνί γόνιμη και καλλιεργήσιμη γη για να εγκατασταθούν. Η μετανάστευση αυτή, σύμφωνα με τον Γεβόντ, έγινε μετά το 789 μ.Χ., ενώ σύμφωνα με τον Στεπάν Ασογίκ το 750 μ.Χ..

Ο Βενινγκχάους καθορίζει το Ταμπούρ ως την περιοχή προορισμού της μετανάστευσης, της οποίας ηγήθηκαν ο Χαμάμ και ο πατέρας του Σαπούχ Αματουνί, και υποστηρίζει ότι προφανώς συνάντησαν εκεί ανθρώπους που ήταν ήδη χριστιανοί, ενδεχομένως Έλληνες. Ο Ρέντγκεϊτ εικάζει για πιθανό συμβολισμό στην ιστορία του Γεβόντ και για πιθανές διαστρεβλώσεις στην ιστορία του Μαμικονιάν, προειδοποιώντας με αυτόν τον τρόπο ότι δεν πρέπει όλα να θεωρούνται δεδομένα. Στις αναφορές του ο Χατσικιάν δηλώνει: «Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για το πού ακριβώς ήταν η περιοχή Ταμπούρ, η θρυλική πρωτεύουσα του Χαμσέν. Το μόνο σίγουρο είναι πως, εάν και εφόσον υπήρξε, σαφώς άνηκε σε μια πολύ πιο παλαιά εποχή». Αναφέρει επίσης σε υποσημείωσή του την ονομαστική ομοιότητα μεταξύ της λέξης Ταμπούρ και μιας περιοχής γνωστής ως Ταχπούρ ή Ταγκπούρ στα υψώματα του Καπτανπασά. Ο Σιμονιάν δηλώνει πως πιθανόν το Ταμπούρ να βρίσκεται στην περιοχή του Βαροσκάλ (υψόμετρο 1.800 μ.).

Ο Κιρζίογλου στις μελέτες του αναφέρει ότι η μετακίνηση έγινε από μια τουρκική φυλή, η οποία προτού μετακινηθεί προς το Χεμσίν είχε μεταναστεύσει από το Χεμεντάν στο Οσαγκάν.

Επιπλέον θεωρίες μεσαιωνικής μετανάστευσης προς το Χεμσίν έχουν ως εξής:

-κατόπιν της κατάκτησης από Σελτζούκους Τούρκους, οι Αρμένιοι από το Ανί τρέπονται σε φυγή και εγκαθίστανται στο Χεμσίν, το οποίο ήταν ακατοίκητο,

-μετά την αρχική εγκατάσταση, υπήρξε συνεχής άφιξη Αρμενίων από το Νότο, με αποτέλεσμα τον εξαρμενισμό της περιοχής εν μέσω απελάσεων του τοπικού πληθυσμού της φυλής Τσάνων,

-ο εξαρμενισμός της φυλής Τσάνων πραγματοποιήθηκε μέσω κυριαρχίας δυναστειών στο Νότο.

Οι πηγές των κυριαρχούντων δυνάμεων στην περιοχή (Βυζάντιο, Τραπεζούντα, Γεωργία, Αρμενία και Τουρκία) δεν μιλούν για το Χεμσίν, μέχρι αυτό να κατακτηθεί από τους Οθωμανούς. Συμπεραίνεται πως το Χεμσίν κυβερνήθηκε από τους τοπικούς άρχοντες υπό την αιγίδα των μεγαλύτερων περιφερειακών δυνάμεων που άλλαζαν κατά καιρούς, ήτοι το αρμενικό βασίλειο των Βαγρατιδών, η βυζαντινή αυτοκρατορία, την οποία διαδέχθηκε η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, το βασίλειο της Γεωργίας, οι ομοσπονδίες του Καρά Κογιουνλού και του Ακ Κογιουνλού, έως ότου προσαρτήθηκαν στην Οθωμανική αυτοκρατορία, η οποία κατέρρευσε μετά τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο και έδωσε τη θέση της στη δημοκρατία της Τουρκίας.

Η κατάκτηση του Χεμσίν από τους Τούρκους πραγματοποιήθηκε γύρω στο 1480 μ.Χ.. Μια οθωμανική αναφορά, η οποία χρονολογείται γύρω στα 1486 μ.Χ. ονομάζει τη φυλή Χεμσίν και την αναφέρει ως οθωμανική ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με τον ιερέα Λεόντιο (8ος αιώνας) αφού έχασαν τα εδάφη τους στο Αρτάζ κατά τη διάρκεια μαχών εναντίον Αράβων, δύο Αρμένιοι ευγενείς, ο Χαμάμ και ο Σαπούχ Αματουνί, μετακινήθηκαν στη βυζαντινή αυτοκρατορία με 12.000 άτομα. Στις βουνοκορφές του Πόντου ίδρυσαν μια νέα πόλη την Ταμπούτ, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Χαμαμσέν (αποικία του Χαμάμ) και πολύ αργότερα σε Χαμσέν (Χαμσίν στα τουρκικά).

Καθώς ήταν εγκατεστημένοι σε άκρως απομονωμένη τοποθεσία και δεν είχαν δεσμούς με τον υπόλοιπο αρμενικό πληθυσμό, οι Χαμσεν-τσί Αρμένιοι δημιούργησαν τη δική τους μοναδική διάλεκτο της αρμενικής γλώσσας, ένα κοινωνικό φαινόμενο που συνέβη σε όλη την ιστορική Αρμενία (π.χ. η διάλεκτος του Ζανκεζούρ, του Καραμπάχ, του Λορί, κ.λ.π.) και οδήγησε στη δημιουργία μοναδικών τοπικών ηθών και εθίμων.

Αρχικά, η πλειονότητα των Χαμσεντσί Αρμενίων άνηκε στην αρμενική χριστιανική αποστολική εκκλησία του πατριαρχείου του Χατσκάρ, έως το 1461 μ.Χ. δηλαδή την κατάκτηση της περιοχής από την Οθωμανική αυτοκρατορία. Αποτέλεσμα της κυριαρχίας αυτής μεταξύ του 16ου και του 18ου αιώνα ήταν ο εξισλαμισμός μεγάλου αριθμού Αρμενίων Χαμσεντσί. Όμως παρά την αλλαγή του θρησκεύματος, πέτυχαν τη διατήρηση της γλώσσας, των ηθών και των εθίμων. Ως μουσουλμάνοι πλέον οι Χαμσεντσί Αρμένιοι γλύτωσαν τη θηριωδία της γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Τούρκους μεταξύ του 1915-1923.

 

Ομάδες

Η Οθωμανική περίοδος σηματοδότησε δύο κύριες εξελίξεις στην περιοχή του Χεμσίν. Τον εξισλαμισμό και τη μετακίνηση των πληθυσμών.

Ο ισλαμισμός προφανώς είχε αρχίσει να διαδίδεται πριν την εδραίωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, δεν είχε όμως καταφέρει να επικρατήσει ως επίσημη θρησκεία πριν το τέλος του 16ου αιώνα. Ένας μεγάλος αριθμός μετοικίσεων (μέσα και έξω από την εν λόγω περιοχή) πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής εποχής. Ακόμη, υπάρχει έλλειψη αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τη φύση αυτών των μετακινήσεων, περιληπτικά πραγματοποιήθηκαν μεταναστεύσεις:

- από το Χεμσίν του Χεμσινλί της Αρμενικής Εκκλησίας στις δυτικές περιοχές της ανατολικής Μαύρης Θάλασσας κατά τα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας.

- από τους μουσουλμάνους Χεμσινλί προς τη δυτική Ανατολία, καθώς επίσης προς τον Καύκασο εξαιτίας των ρωσοτουρκικών πολέμων και των επακόλουθων δυσχερειών τον 19ο αιώνα.

- μέσα στην περιοχή της Οθωμανικής κυριαρχίας.

Συνεπώς, η παρούσα κοινότητα των Χεμσινλί είναι αποκλειστικά μουσουλμανική και ομιλεί τουρκικά. Αυτό αφορά τους κατοίκους του Χεμσίν ή τους ανθρώπους που κρατούν ακόμα επαφές με την περιοχή, αν και ζουν στην τουρκική επικράτεια.

Μια ξεχωριστή κοινότητα 50 χιλιόμετρα ανατολικά από το Χεμσίν σε χωριά γύρω από την Χόπα και την Μπόρτσκα ονομάζουν τους εαυτούς τους «Χεμσινλί» και συχνά αναφέρονται ως οι «Χόπα Χεμσινλί». Ο Μπερτ Βανς, καθηγητής γλωσσολογίας στο πανεπιστήμιο του Γουισκόνσιν-Μιλγουόκι, αναφέρεται σε αυτή τη ομάδα ως «οι ανατολικοί Χαμσενίς». Οι Χεμσινλί και οι Χόπα Χεμσινλί διαφέρουν όχι μόνον ως προς τη γεωγραφική τους θέση, αλλά και ως προς τη γλώσσα όπως επίσης κι ως προς κάποιες διαφορές στην κουλτούρα και δεν γνωρίζει ο ένας την ύπαρξη του άλλου.

Ο Σιμονιάν δηλώνει ότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες αναφορικά με την εμφάνιση της ομάδας Χόπα Χεμσινλί. Αυτές σχετίζονται με το εάν η ομάδα μετανάστευσε από το Χεμσίν ή εάν την είχαν εγκαταστήσει εκεί οι οθωμανικές αρχές, εάν η μετοίκιση πραγματοποιήθηκε κατά τις αρχές του 16ου αιώνα ή στα τέλη του 17ου, εάν πραγματοποιήθηκε σε ένα ή σε δύο στάδια. Επίσης οι Χόπα Χεμσινλί είναι αποκλειστικά μουσουλμάνοι. Ο Σιμονιάν αναφέρει πως υπάρχει μια διαμάχη αναφορικά με το εάν έφτασαν στην περιοχή Χόπα όντας μουσουλμάνοι ή ασπάσθηκαν τον ισλαμισμό, αφού εγκαταστάθηκαν εκεί.

Οι Χόπα Χεμσινλί εκτός από τουρκικά μιλούν και άλλη μια γλώσσα, η οποία ονομάζεται «Χεμσινσέ» ή («Χομσετσί» και / ή Χομσετσμά σύμφωνα με κάποιες πηγές). Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν πως είναι μια αρχαϊκή διάλεκτος της αρμενικής γλώσσας με επιρροές από την τουρκική και ο Βανς επίσης αναφέρει ότι η διάλεκτος «Χεμσινσέ» έχει επιρροές από την τουρκική γλώσσα σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι άλλες αρμενικές διάλεκτοι.

Επιπροσθέτως, σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες υπάρχουν άτομα τα οποία ομιλούν την διάλεκτο Χεμσινσέ / Χομσετσμά σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, των οποίων οι πρόγονοι προφανώς προέρχονται από τους Χεμσίν και / ή τους Χόπα Χεμσίν από τις μετακινήσεις πληθυσμών στον Καύκασο. Ανάμεσά τους όσοι ομολόγησαν ότι ήταν μουσουλμάνοι την εποχή του Στάλιν απελάθηκαν από την περιοχή Αντζάρ της Γεωργίας προς το Καζακστάν και το Κιργιστάν. Μεγάλος αριθμός των απελαθέντων εγκαταστάθηκαν στο Κράσνονταρ Κράι, μέχρι το 1989 μαζί με τους Μεσκετιανούς. Όσον αφορά τους χριστιανούς, στις μέρες μας ζουν στην Αμπχαζία και στο Κράσνονταρ Κράι της Ρωσίας και συγκεκριμένα στην περιοχή Σότσι και Αντιγκέα.

 

Πολιτισμός

Οι Χαμσενίς είναι γνωστοί για τα έξυπνα ανέκδοτα, τα αινίγματα και τις ιστορίες τους. Μερικά από τα ανέκδοτα που οι μουσουλμάνοι Χαμσενίς λένε βασίζονται πάνω σε παλαιά αρμενικά ανέκδοτα. Συνοδεύουν χορούς με δικά τους μουσικά όργανα, η δυτική ομάδα χρησιμοποιεί το τουλούμ (την ποντιακή τσαμπούνα), η ανατολική το σιμσίρ καβάλ (φλογέρα φτιαγμένη από πυξάρια), η βόρεια ομάδα το Χαμσνά-ζουρνά (ζουρνά των Χαμσενί).

Τα παραδοσιακά επαγγέλματα των τούρκων Χαμσενίς είναι η καλλιέργεια του τσαγιού και του καλαμποκιού, η κτηνοτροφία και η μελισσοκομία. Εν τω μεταξύ, το βόρειο Χαμσενίς της Ρωσίας και της Γεωργίας είναι γνωστό για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών, καλαμποκιού, καπνών και τσαγιού, καθώς επίσης και την αλιεία.

Κάποιοι Χαμσενίς (είτε μουσουλμάνοι είτε χριστιανοί) συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής τους ως περίφημοι αρτοποιοί, εστιάτορες και μεταφορείς. Στην Τουρκία ανέπτυξαν τη δημοφιλή τέχνη της παραγωγής και επεξεργασίας όπλων.

 

Οι Χεμσινλί στην Τουρκία

Ο Νιλ Άσκερσον γράφει ότι η κεμαλική ιδεολογία «η Τουρκία είναι για τους Τούρκους» δεν έδωσε καμία ασφάλεια στις μειονότητες και «η μικροσκοπική ομάδα των Χεμσινλί είχε ένα λόγο παραπάνω να σκύψει το κεφάλι, διότι τα μέλη της είναι απόγονοι των Αρμενίων».

Για να αποφύγουν κατηγορίες για διάσπαση, οι Χεμσινλί παραμένουν διακριτικοί και δεν προκαλούν για την ταυτότητά τους, συμμετέχοντας πλήρως αλλά και διακριτικά στην τουρκική κοινωνία.

Ο κινηματογραφιστής Οζκάν Αλπέρ από το ανατολικό Χεμσινλί, γύρισε την πρώτη κινηματογραφική ταινία για τους Χαμσετσί, το «Μομί» (γιαγιά), η οποία κυκλοφόρησε το 2000. Στη συνέχεια ο Αλπέρ κατηγορήθηκε από το Δικαστήριο Κρατικής Ασφάλειας για παραγωγή υλικού, με σκοπό να καταστρέψει την ενότητα του κράτους, βάσει του άρθρου 8 του τουρκικού αντιτρομοκρατικού νόμου. Ο νόμος αυτός ανακλήθηκε το 2003 κατόπιν πιέσεων από την Ε.Ε. και ο Αλπέρ δεν δικάστηκε. Το 2005 κυκλοφόρησε το πρώτο μουσικό άλμπουμ με ανώνυμα Χαμσέν φολκλορικά τραγούδια.

Οι παλαιότερες γενεές των τούρκων Χαμσενί θεωρούν τον όρο «Ερμενί» προσβολή αλλά κάποιες νεότερες γενεές, ειδικά αυτές με έντονη αριστερή ανατροφή, τείνουν να θεωρούν τους εαυτούς τους Αρμένιους.

Ο Μεσούτ Γιλμάζ, τέως πρωθυπουργός της Τουρκίας, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και η οικογένειά του ήταν εν μέρει Χαμσενί (δυτική ομάδα).

Ο Αχμέτ Τεβφίκ Ιλερί (γεννημένος σε χωριό του Χεμσίν) ήταν υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και πριν από αυτό υπουργός Παιδείας της Τουρκίας μεταξύ 1950-1960. Ο Νταμάτ Μεχμέτ Αλί Πασά, που έγινε Μέγας Βεζίρης την παραμονή του Κριμαϊκού Πολέμου το 1853 ήταν επίσης Χαμσενί.

Η κοινότητα έχει δώσει και άλλα σημαντικά ονόματα στην τουρκική ιστορία και κοινωνία, όμως ο Μουράτ Καραγιαλτσίν, σήμερα αρχηγός πολιτικού κινήματος, τέως υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και δήμαρχος της Άγκυρας, προέρχεται από χωριό στο Καμλιxεμσίν.

Σήμερα υπάρχουν δύο προγράμματα, στα οποία συμμετέχουν τουρκικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και η EuropeAid και τα οποία ασχολούνται με το εν λόγω θέμα. Το πιο πρόσφατο πρόγραμμα «Ecodialogue Project» (2007) έχει θέσει ως στόχο την αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης των επιχειρήσεων της περιοχής, τη βελτίωση του επιπέδου των φτωχών στρωμάτων και την ποιότητα των πληροφοριών που δίδουν οι τοπικοί ξεναγοί, πολλοί εκ των οποίων είναι αυτοδίδακτοι και άνευ διπλώματος. Το άλλο πρόγραμμα ξεκίνησε το 2004, συμμετέχει σ’αυτό η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για τον αγριόγαλο, και ειδικά για τον μαύρο αγριόγαλο, που επισκέπτεται την περιοχή, και πάλι με έμφαση στις επιχειρήσεις και τους ξεναγούς.

 

Πηγή: armenika.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Η στάση του Αρμενικού Πατριαρχείου στο ζήτημα των εξισλαμισμένων Αρμενίων

Το Αρ­με­νι­κό Πα­τριαρ­χεί­ο της Κων­στα­ντι­νού­πολης ι­δρύ­θη­κε τον 15ο αιώ­να ως α­πο­τέ­λε­σμα των ι­στο­ρι­κών ε­ξε­λί­ξε­ων ε­κεί­νης της πε­ριό­δου. Ε­κτός α­πό τα θρη­σκευ­τι­κά κα­θήκο­ντα εί­χε και κο­σμι­κές αλ­λά και πο­λι­τι­κές ε­ξου­σί­ες στους Αρμε­νί­ους που ζού­σαν στην Ο­θω­μα­νι­κή ε­πι­κρά­τεια. Ένα α­πό τα ση­μα­ντι­κά ζη­τήμα­τα με τα ο­ποί­α α­σχο­λή­θη­κε το Πα­τριαρ­χεί­ο ή­ταν οι Αρ­μέ­νιοι που ε­ξι­σλα­μί­στη­καν βίαια κα­τά τη διάρ­κεια της γε­νο­κτο­νί­ας των Αρμενίων το 1915.

Με­τά τον Πρώ­το Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο, η Α­ντά­ντ έ­θε­σε το ζή­τη­μα των ε­ξι­σλα­μι­σθέ­ντων Αρ­με­νί­ων στην ητ­τη­μέ­νη Ο­θω­μα­νι­κή αυτο­κρα­το­ρί­α. Συ­γκε­κρι­μέ­να, θα έ­πρε­πε τα αρ­με­νικής κα­τα­γω­γής γυ­ναι­κό­παι­δα που κρα­τού­νταν α­πό μου­σουλ­μά­νους να ε­πι­στρέ­ψουν στις οι­κο­γένειές τους και σε πε­ρί­πτω­ση που δεν υ­πήρ­χαν πλέ­ον, στις αρ­με­νι­κές ή χρι­στια­νι­κές ορ­γα­νώ­σεις. Ο ρό­λος του Πα­τριαρ­χεί­ου σ’ αυ­τήν την α­πο­στο­λή ή­ταν ου­σια­στι­κός. Δη­μιουρ­γή­θη­καν ε­πι­τρο­πές που άρ­χι­σαν να συλ­λέ­γουν πληρο­φο­ρί­ες για τον α­ριθ­μό των θυ­μά­των και τις το­πο­θε­σί­ες ό­που δια­βιού­σαν. Η δρα­στη­ριό­τη­τά τους ξε­κί­νη­σε στα μέ­σα του 1919 κα­τά τη διάρ­κεια της δεύ­τε­ρης θητεί­ας του Πα­τριάρ­χη Ζα­βέν Ντερ-Ε­γκα­γιάν (1913-16, 1918-22). Το υ­πουρ­γεί­ο Ε­σω­τε­ρι­κών που εκ­προ­σω­πούσε την Ο­θω­μα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση ε­κεί­νη την επο­χή, εξέδω­σε στις 5 Φε­βρουα­ρί­ου του 1919 διά­ταγ­μα με το ο­ποί­ο ζη­τού­σε ό­λα τα γυ­ναι­κό­παι­δα που βρί­σκο­νταν στα χέρια μου­σουλ­μα­νι­κών οι­κο­γε­νειών να πε­ρά­σουν υ­πό την ε­πο­πτεί­α των ε­πι­τρο­πών. Το διά­ταγ­μα αυ­τό βρί­σκε­ται σή­με­ρα στα οθω­μα­νι­κά αρ­χεί­α του πρω­θυ­πουρ­γού της Τουρ­κί­ας και ή­ταν κα­τά κύ­ριο λό­γω α­πο­τέ­λε­σμα της με­γά­λης συμ­μα­χι­κής πί­ε­σης και ό­χι προ­ϊ­όν κί­νη­σης κα­λής θέλη­σης. Έ­χει εν­δια­φέ­ρον ό­τι οι τούρ­κοι με­λε­τη­τές θε­ω­ρούν ό­τι η έκ­δο­ση του δια­τάγματος ή­ταν δείγ­μα της α­δυ­να­μί­ας της Τουρ­κί­ας.

Οι ε­πι­τρο­πές α­ντι­με­τώ­πι­σαν πολ­λές δυ­σκο­λί­ες. Πολ­λές Αρ­μέ­νισ­σες εί­χαν α­πο­κτή­σει παι­διά και δεν μπο­ρούσαν να τα α­ποχω­ρι­στούν, ε­νώ άλ­λες που α­πή­χθη­καν σε μι­κρή η­λι­κί­α προτι­μού­σαν να μεί­νουν με τους α­πα­γω­γείς τους. Για το φαι­νό­με­νο αυ­τό, οι τουρ­κι­κές πη­γές δη­λώ­νουν ό­τι, ε­νώ οι γυ­ναί­κες αυ­τές ε­πέ­λε­ξαν ε­λεύ­θε­ρα μου­σουλ­μά­νους, οι αρ­με­νι­κές ε­πι­τρο­πές ή­θε­λαν να τις α­πο­σπά­σουν δια της βί­ας α­πό τις και­νούρ­γιες τους οι­κο­γέ­νειες. Ε­πί­σης, η τουρ­κι­κή πλευ­ρά άρχι­σε να υ­πο­στη­ρί­ζει, ό­τι το Αρ­με­νι­κό Πατριαρ­χεί­ο συ­γκέ­ντρω­νε Κούρ­δους και Τούρ­κους α­νη­λίκους πα­ρου­σιά­ζο­ντάς τους ως Αρ­μέ­νιους, με σκο­πό να αυ­ξή­σει τον αρ­μενι­κό πλη­θυ­σμό. Βέ­βαια δεν μπο­ρεί κα­νείς να αρ­νη­θεί ό­τι συ­νέβη­σαν κά­ποιες πα­ρε­κτρο­πές. Αλλά στις πε­ρισ­σό­τε­ρες πε­ρι­πτώ­σεις υ­πήρ­χαν Αρ­με­νό­που­λα που εί­χαν α­πα­χθεί σε μι­κρή η­λι­κί­α και εί­χαν κο­πεί α­πό τις ρί­ζες τους.

Οι ε­πι­τρο­πές κα­τά­φε­ραν στα τέσ­σε­ρα χρό­νια της δρα­στη­ριό­τητάς τους (1919-22), να α­πε­λευ­θε­ρώ­σουν χι­λιά­δες Αρ­με­νί­ους. Ω­στό­σο, σε μια ε­πί­ση­μη έκ­θε­ση του Πα­τριαρ­χεί­ου προς την Α­με­ρι­κα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση, α­να­φέ­ρε­ται ό­τι υ­πήρ­χαν α­κό­μα 63.000 ορ­φανά Αρ­με­νό­που­λα σε μου­σουλ­μα­νι­κές οι­κο­γέ­νειες. Με­γά­λο πο­σο­στό τους βρί­σκο­νταν στις πό­λεις Ντι­γιάρ­μπα­κιρ, Μαρ­ντίν, Σε­βά­στεια και Κων­στα­ντι­νού­πο­λη.

Την ί­δια πε­ρί­ο­δο, η Κοι­νω­νί­α των Ε­θνών α­πο­φά­σι­σε να α­σχο­λη­θεί με το ζή­τη­μα των Αρ­με­νί­ων που αιχ­μα­λω­τί­στη­καν κα­τά τη διάρ­κεια της γε­νο­κτο­νί­ας του 1915. Για άλ­λη μια φο­ρά οι δυ­σκο­λί­ες ή­ταν με­γά­λες. Η ε­ξή­γη­ση που δό­θη­κε ή­ταν ό­τι, «με­γά­λο μέ­ρος του πλη­θυ­σμού συ­νέρ­γησε στο έ­γκλημα αυ­τό». Μια α­να­φο­ρά δή­λω­νε ό­τι ε­λευ­θε­ρώ­θη­καν 90.819 γυ­ναι­κό­παι­δα και ό­τι έ­νας ι­σο­δύ­να­μος α­ριθ­μός τους πα­ρέμε­νε α­κό­μα υ­πό αιχ­μα­λω­σί­α. Οι παρα­πά­νω υ­πο­λο­γι­σμοί εί­ναι α­ντί­στοι­χοι με αυ­τούς του Πα­τριαρ­χεί­ου (63.000) κά­νο­ντας έ­τσι την έκ­θε­σή του πει­στι­κή.

Η προ­σπά­θεια α­νεύ­ρε­σης των ε­ξισλα­μι­σμέ­νων Αρ­με­νί­ων συ­νε­χί­στη­κε τους με­τα­γε­νέστε­ρους χρό­νους. Στη διάρ­κεια της θη­τεί­ας του Πα­τριάρ­χη Κα­ρε­κίν Χα­τσα­του­ριάν (1951-61), κουρ­δόγλωσ­σα Αρ­με­νό­που­λα α­πό την ε­παρ­χί­α φοί­τη­σαν σε αρ­μενι­κά εκ­παι­δευ­τι­κά ι­δρύ­μα­τα στην Κων­σταντι­νού­πο­λη. Ο Πα­τριάρ­χης Σνορ­κ Κα­λου­στιάν, που δια­δέ­χθηκε τον Χα­τσα­του­ριάν, συ­νέ­χι­σε τις προ­σπά­θειες. Προ­σέγ­γι­σε το ζήτη­μα αυ­τό ε­πι­στη­μο­νι­κά και κα­τη­γο­ριοποί­η­σε τους Αρ­με­νί­ους στις πα­ρα­κά­τω ο­μά­δες:

α) Στους Αρ­με­νί­ους που έ­χουν προ­σχωρή­σει στο Ι­σλάμ με τη θέ­λη­σή τους και ζουν μα­ζί με τους Τούρ­κους, οι ο­ποί­οι υπο­λο­γί­ζο­νται γύ­ρω στο έ­να ε­κα­τομ­μύ­ριο.

β) Στους Αρ­με­νί­ους που εί­χαν ε­ξι­σλαμι­στεί πριν α­πό τρεις γε­νε­ές και ζουν ό­πως οι κουρ­δικές φυ­λές χω­ρι­στά και ό­χι α­νακα­τε­μέ­νοι. Υ­πο­λο­γί­ζο­νται σε ε­κα­το­ντά­δες οι­κο­γένειες που γνω­ρί­ζουν ό­τι εί­ναι αρ­με­νικής κα­τα­γω­γής. Μι­κτοί γά­μοι δεν γί­νο­νται, οι κοι­νω­νί­ες τους εί­ναι κλει­στές και τα μέ­λη της εύ­χο­νται να ε­πι­στρέ­ψουν κά­πο­τε στις ρί­ζες τους.

γ) Σ’ ε­κεί­νους που α­νε­ξαρ­τή­τως αν ε­ξι­σλα­μί­στη­καν οι­κιο­θε­λώς ή ό­χι, γνώ­ρι­ζαν ό­τι ήταν Αρ­μέ­νιοι. Μά­λι­στα στα δια­βα­τή­ριά τους εί­χαν αλ­λά­ξει την λέ­ξη Ι­σλάμ με την λέ­ξη Αρ­μένιος, Ermeni.

δ) Σ’ ε­κεί­νους που δια­τή­ρη­σαν τις ρί­ζες τους α­νε­ξαρ­τή­τως δυ­σκο­λιών. Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι α­πό αυ­τούς κα­τοι­κούν στην Πό­λη.

Ο ση­με­ρι­νός πα­τριάρ­χης Μεσ­ρώπ Μου­τα­φιάν α­να­φέρ­θη­κε στο ζή­τη­μα αυ­τό σε μια συ­νά­ντη­ση στις 30 Μα­ΐ­ου 2007. Εί­πε ό­τι θε­ωρεί και αυ­τούς τους Αρ­μενίους μέ­λη της κοι­νό­τη­τας.

Πρό­σφα­τα, ο α­ντι­πρό­σω­πος του Πα­τριάρχη, αρ­χιε­πί­σκο­πος Α­ράμ Α­τε­σιάν δή­λω­σε σε μια συ­νέ­ντευ­ξή του στην τουρ­κι­κή ε­φημε­ρί­δα Χου­ριέτ, ό­τι υ­πήρ­ξαν πε­ρι­πτώ­σεις ε­ξι­σλα­μι­σμού και στην πε­ρί­ο­δο της δη­μο­κρα­τί­ας (με­τά το 1923). Ως πα­ρά­δειγ­μα, α­νέφε­ρε ό­τι κά­ποια μέ­λη της οι­κο­γέ­νειάς του προ­σχώ­ρη­σαν στο Ι­σλάμ το 1950 και ό­τι σή­με­ρα κα­τοι­κούν στο Ντι­γιάρ­μπα­κιρ. Α­πα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κή ε­ρώ­τη­ση για τους Αρ­μενίους που ή­θε­λαν να ε­πι­στρέ­ψουν στις ρί­ζες τους και στο χρι­στια­νι­σμό, εί­πε ό­τι ο­ποιοσ­δή­πο­τε πο­λί­της της Τουρ­κί­ας μπο­ρεί να αλ­λά­ξει στο δια­βα­τή­ριο τη θρη­σκεί­α του. Για να θε­ω­ρη­θεί ό­μως μέ­λος της κοι­νό­τη­τας χρειά­ζε­ται αρ­κε­τός χρό­νος. Πρέ­πει να πε­ρά­σει α­πό ε­ξά­μη­νη δια­δι­κα­σί­α στην ο­ποί­α θα α­πο­δει­χτεί πό­σο πι­στός εί­ναι προς τις αρ­με­νι­κές ρί­ζες του. Τό­τε μό­νο το Πα­τριαρ­χεί­ο θα του δώ­σει τα απα­ραί­τη­τα έγ­γρα­φα για να αλ­λά­ξει στο δια­βα­τή­ριο τη θρη­σκεί­α του.

 

Τoυ Ρουπέν Μελκονιάν

Μετάφραση: Γκάρο Αγαμπατιάν


Πηγή: armenika.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Τελευταία Παράσταση Ελένη Βιτάλη Χαίκ Γιαζιτζιάν

Η τελευταία παράσταση για το σχήμα των Ελένη Βιτάλη και Χαίκ Γιαζιτζιάν.Προλάβεται να δείτε για τελευταία φορά αυτή την επιτυχημένη συνεργασία!!Μαζί τους ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ του ΑΘΟΥ ΔΑΝΕΛΛΗ και η ΜΥΡΤΩ ΝΑΟΥΜ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4/2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ (ΗΠΕΙΡΟΥ 48 ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ)
Tηλεφωνο :210.8224134

 


Διαβάστε περισσότερα...

Άγιος Μεσρόπ Μαστότς - Մեսրոպ Մաշտոց

Ο Άγιος Μεσρόπ Μαστότς (Mesrob Mashtots ή σε επιστημονική μεταγραφή Mesrop Maštoc- αρμενική: Մեսրոպ Մաշտոց, 361 ή 362 - 17 Φεβρουαρίου 440 μ.Χ.) αποτελεί μια από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του αρμενικού έθνους. Υπήρξε μοναχός, θεολόγος και γλωσσολόγος ενώ είναι και άγιος της αρμενικής εκκλησίας, πρωτίστως όμως είναι γνωστός για την δημιουργία του αρμενικού αλφάβητου το οποίο αποτέλεσε βασικό διαφοροποιητικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας των Αρμενίων.

Η ζωή του

Αρχικά έλαβε ελληνιστική παιδεία στην Αντιόχεια και έμαθε αρκετές σημαντικές γλώσσες της εποχής του, μάλιστα συνέθετε ποιήματα στα ελληνικά, τα περσικά και τα συριακά. Λόγω της ευρυμάθειάς και της πολυγλωσσίας του, ο Μεσρόπ εργάστηκε σαν μεταφραστής της αρμενικής Αυλής, εντούτοις έλαβε το μοναχικό χρίσμα το 392 και αφοσιώθηκε στην διδασκαλία του Ευαγγελίου. Επειδή μέχρι εκείνη την εποχή η αρμενική γλώσσα δεν είχε συστηματικά καταγραφεί, είτε γραφόταν με άλλα αλφάβητα (π.χ. το ελληνικό ή το περσικό), τα οποία όμως δεν επαρκούσαν στην καταγραφή της φωνητικά πλούσιας αυτής γλώσσας, ο Μέσροπ με ζήλο αφοσιώθηκε, με την βοήθεια και άλλων κληρικών και με την συμπαράσταση του Πατριάρχη Ισαάκ και των ευγενών της Αυλής, στη δημιουργία αρμενικού αλφάβητου.

 

Πηγή: wikipedia.org

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε Cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας σε αυτόν, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies. Περισσότερα...

Πολιτική Απορρήτου - Όροι Χρήσης - Περιορισμός Ευθύνης - Επικοινωνία Σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα
Αποδέχομαι

Newsletter