Menu

Στη Μνήμη...

Των πεσόντων της Γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915,κατάθεση στεφάνου Δευτέρα 25 Απριλίου,ώρα 12:00 μπροστά στο μνημείο πλατεία αρμενίας,θεσσαλονίκης 9 Αγ. Ιωάννης Ρέντης.
Διαβάστε περισσότερα...

Η Ευαγγελική Εκκλησία στην Ελλάδα

Ανάμεσα στους 100.000 αρμενίους πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα το 1922 υπήρχαν και 10.000 Ευαγγελικοί.

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και λόγω του επαναπατρισμού ο αριθμός τους μειώθηκε σημαντικά και έφτασε τις 3.000. Ως πρώτο και κύριο μέλημά τους είχαν τη δημιουργία σχολείων και εκκλησιών. Πράγματι, το 1923 στο Δουργούτι (Νέος Κόσμος) δημιουργείται το πρώτο σχολείο που είχε αρχικά 60 μαθητές, έφθασε δε τη δεκαετία του ’30 να έχει μέχρι και 450. Στην αρχή ήταν υπαίθριο, κατόπιν στεγάστηκε σε σκηνές και αργότερα σε παράγκες. Το 1953 με την αρωγή του ιδρύματος Καραγκιοζιάν κατασκευάστηκε ένα καινούργιο κτήριο, που περιελάμβανε τέσσερις τάξεις και την εκκλησία. Έως τότε λειτουργούσε και αυτή σε ένα παράπηγμα. Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1967 εγκαινιάστηκε το νέο κτήριο της ευαγγελικής κοινότητας, με σχολείο, εκκλησία και αίθουσα συνεδρίων το οποίο ανακατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου το 1997 σε ένα σύγχρονο οικοδόμημα που πέρα από εκκλησία και αίθουσες έχει και οικοδομήματα που ενοικιάζονται και αποτελούν μια οικονομική ανάσα για την κοινότητα.

Το σχολείο λειτούργησε μέχρι το 1972, οπότε λόγω οικονομικών προβλημάτων και μείωσης του αριθμού των μαθητών σταμάτησε τη λειτουργία του. Στην περιοχή Συγγρού, ανάμεσα στους 2.000 Αρμενίους υπήρχαν 150 Ευαγγελικοί. Μέχρι το 1946, που διαλύθηκε ο οικισμός και ενώθηκαν με το Δουργούτι είχαν την δική τους εκκλησία και μια ικανοποιητική δραστηριότητα.

Τα Λιπάσματα στον Πειραιά ήταν ακόμη μια περιοχή όπου δραστηριοποιήθηκαν Ευαγγελικοί, 250 στον αριθμό ανάμεσα σε 5.000 ομοεθνείς τους. Κατάφεραν να χτίσουν ένα μικρό κτήριο που χρησιμοποιόταν και σαν σχολείο, με 250 μαθητές και σαν εκκλησία. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η εκεί κοινότητα διαλύθηκε και το κτήριο δόθηκε στην ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία. Ξαναγυρνώντας στο 1923, λίγους μήνες μετά το σχολείο στο Δουργούτι λειτούργησε αντίστοιχο σχολείο στην Παλαιά Κοκκινιά, τη δεύτερη περιοχή με πολλούς Αρμένιους στον Πειραιά. Αρχικά με 50 μαθητές και αργότερα μέχρι και 300. Περιελάμβανε και αυτό όπως και του Δουργουτίου δημοτικό και νηπιαγωγείο, τα οποία λειτουργούσαν μέχρι το 1982. Επίσης, κατασκευάστηκε η αίθουσα «Χαϊγκαζιάν» η οποία λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

Από το 1982 και μέχρι σήμερα λειτουργεί το νηπιαγωγείο με τρία τμήματα και 28 μαθητές. Και αυτά αρχικά αντιμετώπισαν δυσκολίες όπως και στην Αθήνα, αλλά σχετικά σύντομα απέκτησαν στέγη και μπόρεσαν να λειτουργήσουν ομαλά. Με τις ίδιες αντίξοες συνθήκες ξεκίνησε και η λειτουργία της εκκλησίας, αλλά με τον ενθουσιασμό, το φιλότιμο και τη διάθεση των πιστών ξεπεράστηκαν όλες οι δυσκολίες.

 

 

Πηγή: armenika.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Αποδεικτικά στοιχεία περί γενοκτονιών των Αρμενίων και των Ελλήνων

Μέσω του έργου του Ενεπεκίδη, έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα των κρατικών αρχείων της Αυστροουγγαρίας. Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία περί γενοκτονιών των Αρμενίων και των Ελλήνων, μας επιτρέπουν να αναδείξουμε τον κοινό πυρήνα της τουρκικής τακτικής εξολόθρευσης των χριστιανικών πληθυσμών. Ως θύματα έχουμε συχνά την τάση να συγκρίνουμε τους πόνους μας. Όμως, ο κοινός εχθρός είχε ένα και μόνο στόχο, όπως το αναδεικνύουν οι εξής αναφορές.

«Εις τάς 26 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους (1916) μού είπε ο Ραφέτ μπέης: «Τελικά μέ τούς Έλληνας πρέπει να ξεκαθαρίσωμεν, όπως καί μέ τούς Αρμενίους.».»
Αναφορά του Αυστριακού προξένου της Αμισού Κβιατκόβσκι.

«Βλέπω γιά τήν Τουρκίαν να πλησιάζη η ώρα να ξεκαθαρίσωμεν τώρα μέ τούς Έλληνας, όπως το 1915 μέ τούς Αρμενίους».
Αναφορά του Αυστριακού πράκτορα στον οποίο μίλησε ο Μέγας Βεζίρης Ταλαάτ μπέης στις 31 Ιανουαρίου 1917.

« [...] οι σχηματισμοί ανταρτικών σωμάτων, χρησιμεύουν ως προσχήματα διά τούς Τούρκους διά μίαν εκτεταμένην γενικήν καταδίωξιν τού ελληνικού στοιχείου μέ τήν έκδηλον τάσιν νά εξοντώσουν ολοσχερώς τούς Έλληνας, ως εχθρούς τού κράτους, όπως προγενεστέρως καί τούς Αρμενίους. [...] Καί όλα τά άλλα μέτρα, τά οποία εις τούς διωγμούς τών Αρμενίων ευρίσκοντο εις τήν ημερησίαν διάταξιν επαναλαμβάνονται τώρα εναντίον τών Ελλήνων.».
Αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών της Αυστρίας προς το Βερολίνο.

«Όπως επανειλημμένως ετόνισα, θεωρώ τόν εκτοπισμόν τών Ελλήνων τής ποντικής παραλίας εν τώ πλαισίω τής εκτελέσεως τού προγράμματος τών Νεοτούρκων, τό οποίον επιδιώκει τήν εξασθένησιν τού Χριστιανικού στοιχείου – ως μίαν καταστροφήν μεγίστης απηχήσεως, ήτις θά έχη εις τήν Ευρώπην ζωηρότερον αντίκτυπον από τάς αγριότητας εναντίον τών Αρμενίων».
Αναφορά του Αυστριακού προξένου της Αμισού Κβιατκόβσκι.

Κατά συνέπεια, η ανάγνωση αυτών των εγγράφων δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας του συσχετισμού μεταξύ της γενοκτονίας των Αρμενίων και της γενοκτονίας των Ελλήνων. Ο ένοχος είναι ο ίδιος και λειτουργεί με την ίδια τακτική, αδιάλλακτος.
Έκανε χρήση των ίδιων μεθοδεύσεων και των ίδιων χειραγωγήσεων. Οι δύο γενοκτονίες όμως δεν συσχετίζονται απλώς. Υπάρχει μεταξύ τους μία αλληλεξάρτηση. Τα θύματα δεν είναι μόνο στον ίδιο χώρο.
Είναι και τα δύο Χριστιανοί. Αυτά τα δύο σημεία θα μπορούσαν να είναι καταδικαστικά από μόνα τους. Το πρόβλημα των Αρμενίων και των Ελλήνων είναι ότι είχαν και καλές σχέσεις μεταξύ τους. Αν προσθέσουμε και τη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, το όλο σύστημα ήταν ένα εκρηκτικό μείγμα για την Τουρκία. Ιστορικά το συμμαχικό πλαίσιο είναι αποδεδειγμένο.
Το πρόβλημα είναι ότι λειτούργησε μόνο και μόνο ως στοιχείο κατηγορίας. Όπως δεν υπήρξαν συντονισμένες κινήσεις εκ μέρους των θυμάτων, η αντίσταση δεν υπήρξε αποτελεσματική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει τώρα.
Η γενοκτονία ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας δεν διαγράφεται, δεν παραγράφεται. Κατά συνέπεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε για να καταδικάσουμε όχι μόνο το καθεστώς που διέπραξε το έγκλημα, αλλά και αυτό που το συνεχίζει μέσω της γενοκτονίας της μνήμης.

Όμως σ’ αυτή τη φάση, η στρατηγική είναι η πλέον απαραίτητη, για να αποφύγουμε τα διπλωματικά τεχνάσματα.

 

 

Πηγή: santeos.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα...

Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον Αρμενικό λαό στέλνουν τα κόμματα, 96 χρόνια μετά τη Γενοκτονία

Την Δευτέρα 25η Απριλίου, οι Αρμένιοι της Κύπρου, θα τιμήσουν την 96η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων με μια ειρηνική πορεία στην οδό Αρμενίας στη Λευκωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου της Αρμένικης Εθνικής Επιτροπής Κύπρου Γκαρέν Κουγιουμτζιάν.

Η πορεία θα ολοκληρωθεί στο Μνημείο της Γενοκτονίας στην εκκλησία Σούρπ Αστβατζατζίν (Παναγίας Θεοτόκου), όπου θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα γίνουν ομιλίες από τον Αρχιεπίσκοπο Βαρουζάν και τον εκπρόσωπο της Αρμενικής Κοινότητας στη Βουλή των Αντιπροσώπων Βαρτκές Μαχτεσιάν.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 96 χρόνων από το έγκλημα των Τούρκων ο ΔΗΣΥ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στο δίκαιο αγώνα των Αρμενίων για διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας και την πλήρη αποκατάσταση των βάναυσα καταπατημένων εθνικών τους δικαιωμάτων,

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο αγώνας τους σήμερα όπου η Τουρκία βρίσκεται σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προστίθεται ότι τα κράτη της Ευρώπης οφείλουν να αποκαταστήσουν την ιστορική αλήθεια και τα εθνικά δικαιώματα των Αρμενίων.

«Ο ελληνισμός της Κύπρου, θύμα του ίδιου βάναυσου και αδίστακτου τουρκικού επεκτατισμού, συμπάσχει και συμπαρίσταται στους λαούς που υποφέρουν από την επιθετικότητα των ισχυρότερων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το ΔΗΚΟ σε ανακοίνωσή του τονίζει, ότι «η γενοκτονία των Αρμενίων αποτελεί ένα από τα κορυφαία εγκλήματα του περασμένου αιώνα».

Όπως αναφέρεται, «η Τουρκία με το φρικιαστικό έγκλημα της σε βάρος των Αρμενίων έδωσε έμπρακτη απόδειξη της βαρβαρότητας του νεοοθωμανικού κράτους» και προστίθεται πως «και αυτό το έγκλημά της παραμένει ατιμώρητο. Και η ατιμωρησία εκτρέφει το θράσος, την αλαζονεία και τον ετσιθελισμό και του σημερινού τουρκικού κράτους».

Το Δημοκρατικό Κόμμα τιμώντας τα θύματα της γενοκτονίας των Αρμενίων, εκφράζει για ακόμα μια φορά «την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή του στον Αρμενικό λαό, σε όλους τους Αρμένιους της διασποράς» και παράλληλα, απευθύνει μήνυμα αλληλεγγύης και εκτίμησης σε όλους τους Αρμένιους της Κύπρου.

«Το Δημοκρατικό Κόμμα στηρίζει την παγκόσμια προσπάθεια για αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων και για την καταδίκη της Τουρκίας και στηρίζει παράλληλα κάθε προσπάθεια των Αρμενίων για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΔΗΚΟ.

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων πρέπει να καταστεί ευρωπαϊκή υποχρέωση για την Τουρκία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, το οποίο απευθύνει «συναγωνιστικό χαιρετισμό» στους Αρμένιους της Κύπρου και στο αρμένικο έθνος, με την ευκαιρία της 24ης Απριλίου, ημέρας μνήμης των θυμάτων της Αρμένικης Γενοκτονίας.

«Η γενοκτονία των Αρμενίων από το Οθωμανικό καθεστώς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα εθνικού ξεκαθαρίσματος του 20ου αιώνα», αναφέρει το Κίνημα, και προσθέτει ότι «ελάχιστη δικαίωση του αρμένικου έθνους είναι η αναγνώριση της γενοκτονίας από τη σημερινή Τουρκία».

Οι Οικολόγοι θεωρούν, ότι Ελλάδα και Κύπρος, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οφείλουν να αναλάβουν την πρωτοβουλία και να θέσουν την προϋπόθεση της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων εκ μέρους της Τουρκίας, ως απαραίτητο στοιχείο της συνέχισης της ενταξιακής της πορείας.
Πηγή: romiossini.com
Διαβάστε περισσότερα...

24 Απριλίου, ημέρα μνήμης των 1.500.000 νεκρών της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Την 24η Απριλίου του 1915, 600 άτομα της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας των Αρμενίων συγκεντρώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο θάνατο. Αυτό ήταν ο προπομπός όσων ακολούθησαν

στα χρόνια μέχρι το 1923, όταν ο αριθμός των νεκρών της Γενοκτονίας έφτασε τους 1.500.000.
Η Γενοκτονία των Αρμενίων, η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα, ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα, το οποίο η κυβέρνηση των Νεότουρκων έφερε σε πέρας με συστηματικότητα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποίησε ήταν ο ξεριζωμός, η εξάντληση στις κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα, και τα στρατόπεδα θανάτου στην έρημο.
Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε Cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας σε αυτόν, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies. Περισσότερα...

Πολιτική Απορρήτου - Όροι Χρήσης - Περιορισμός Ευθύνης - Επικοινωνία Σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα
Αποδέχομαι

Newsletter