Menu

«ΧΑΪΑΣΤΑΝ» Παναρμενική Οργάνωση Αλληλεγγύης Εκδήλωση αφιερωμένη στα 20 χρόνια

Στις 17 Ο­κτω­βρί­ου 2012 στις 19.30 μ.μ., ημέρα έ­ναρ­ξης του “Φε­στι­βάλ Αρ­μενι­κής κου­ζί­νας”  η Πα­ναρ­με­νι­κή Ορ­γά­νω­ση Αλ­λη­λεγ­γύ­ης «ΧΑ­ΪΑΣΤΑΝ» διορ­γα­νώ­νει εκ­δή­λω­ση α­φιε­ρω­μέ­νη στα 20 χρό­νια του παγκό­σμιου έρ­γου, υ­πέρ της α­νοι­κο­δό­μη­σης της Αρ­με­νί­ας και του Αρ­τσάχ, στο γνω­στό α­θη­να­ϊ­κό ξε­νο­δο­χεί­ο Ledra Marriott. Η εκ­δή­λω­ση τε­λεί­ται υ­πό την αι­γί­δα της πρε­σβεί­ας της Δη­μο­κρα­τί­ας της Αρ­με­νί­ας στην Ελ­λά­δα και πα­ρου­σί­α του πρέ­σβη Γκαγκίκ Γαλατσιάν. Στην εκ­δή­λω­ση θα γί­νει α­πο­νο­μή με­ταλ­λί­ων α­πό τον πρέ­σβη στους με­γά­λους ευερ­γέ­τες, που έ­μπρα­κτα στή­ρι­ξαν και συ­νε­χί­ζουν να στη­ρί­ζουν το ε­πί­πο­νο έρ­γο της ορ­γά­νω­σης τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια. Στην εκ­δή­λω­ση ό­λοι οι ε­πι­σκέ­πτες θα έ­χουν την ευ­και­ρί­α να πα­ρα­κο­λου­θή­σουν δύο DVD α­να­φο­ρι­κά με το πα­γκό­σμιο έρ­γο της οργά­νω­σης, στην Αρ­με­νί­α και το Αρ­τσάχ.

Η εί­σο­δος στην εκ­δή­λω­ση εί­ναι ε­λεύ­θε­ρη για ό­λους και θα συ­νο­δεύ­ε­ται α­πό έ­να πο­τή­ρι αρ­με­νι­κού κρα­σιού “Α­ρα­μέ”.

 

Πηγή: armenika

 

Διαβάστε περισσότερα...

Οι ελληνο-αρμενικές σχέσεις

Γράφει ο Νικόλαος Λυγερός

Οι ελληνο-αρμενικές σχέσεις δεν πρέπει να είναι μόνο θεωρητικές και να βασίζονται αποκλειστικά σε ένα συμβολικό χαρακτήρα. Οι ελληνο-αρμενικές σχέσεις υπάρχουν εδώ και αιώνες. Ζήσαμε μαζί και στην ζωή και στο θάνατο. Ξέρουμε και οι δυο μας τι σημαίνει η λέξη γενοκτονία και τη μάθαμε από τον ίδιο θύτη. Ζήσαμε το θάνατο των δικών μας από τη βαρβαρότητα και τώρα έχουμε ο καθένας μας μια χώρα, όπου ζούμε ελεύθεροι. Δίχως αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαστε πολιορκημένοι. Συνεπώς δεν μπορούμε να στεκόμαστε ουδέτεροι, όταν υποφέρει ο ένας από τους δυο μας. Οι Σπαρτιάτες έδειξαν το παράδειγμα στους μαχητές του Αρτσάχ και αυτοί με τη σειρά τους μάς έδειξαν την ουσία της αντίστασης. Ακόμα και οι εκκλησίες μας με τις πληγές τους συμπαραστέκονται ενάντια στη βαρβαρότητα. Οι σχέσεις μας λοιπόν δεν μπορεί να είναι μόνο παθητικές και ο καθένας να πηγαίνει απλώς στην επέτειο της γενοκτονίας του άλλου. Μάλιστα θα πρέπει μαζί να υποστηρίξουμε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ασσυρίων. Διότι μόνο ενωμένοι θα καταφέρουμε να πατάξουμε την αδιαφορία, τη λήθη και τη γενοκτονία της μνήμης. Οι σχέσεις μας πρέπει να αφορούν την επιστήμη, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, τη θρησκεία. Διότι ξέρουμε και οι δυο μας την αξία της διασποράς για την εξέλιξη του έθνους μας. Αιώνες τώρα βοηθάμε ο ένας τον άλλο για να παράγουμε πολιτισμούς που επηρεάζουν την Ανθρωπότητα και δείχνουν την αντίσταση και τη θυσία. Πρέπει όμως να είμαστε και πρακτικοί, διότι δεχόμαστε συνεχώς πιέσεις. Το αζερικό και το τουρκικό κράτος έχουν την ίδια νοοτροπία και δεν αναγνωρίζουν τα εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας. Κανείς από τους δυο μας δεν γεννήθηκε θύμα. Δεν είναι λοιπόν η μοίρα μας. Είμαστε αυτοί που δεν γενοκτόνησαν και πρέπει να παράγουμε το έργο μας αποφασιστικά, ενεργητικά και αποτελεσματικά. Δίχως να ξεχάσουμε ότι δεν έχουμε επιλογή, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη νοημοσύνη μας με κάθε τρόπο όχι μόνο για να είμαστε εδώ, αλλά και για ν’ αφήσουμε στο μέλλον μας την ιστορία μας, αλλιώς δεν θα είχε νόημα που επιζήσαμε. Οι οικονομικές πιέσεις που δεχόμαστε θα αλλάξουν, διότι θα γίνουμε ενεργειακός κόμβος και γεωπολιτικός παίκτης, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται πάντα προς όφελος των ανθρώπων μας και της πατρίδας μας. Οι ελληνο-αρμενικές σχέσεις πρέπει να είναι παραδειγματικές ακόμα και για τους άλλους λαούς που αντιστέκονται στους ισχυρούς, στο σύστημα και στη βαρβαρότητα. Σ’ εμάς ανήκει αυτό το καθήκον.

Διαβάστε περισσότερα...

Δύο νέες συμφωνίες χρηματοδότησης 43 εκ. ευρώ υπέγραψαν ΕΕ – Αρμενία

Οι συμφωνίες αυτές έχουν ως στόχο την καλύτερη οργάνωση των θεσμών στην Αρμενία και την προετοιμασία του εδάφους προς την κατεύθυνση της υλοποίησης μελλοντικών διμερών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και της Αρμενίας, όπως η Συμφωνία Σύνδεσης, η Συμφωνία Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών και η Συμφωνία Διευκόλυνσης Θεωρήσεων και Επανεισδοχής.

Τις συμφωνίες υπέγραψαν στην Αρμενία ο Επίτροπος για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, Στέφαν Φούλε  και ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας, Tigran Sargsyan.

Η οικονομική βοήθεια που έλαβε η Αρμενία φθάνει τα 157 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2011-2013, ποσό διπλάσιο από εκείνο της προηγούμενης περιόδου.
«Οσες περισσότερες μεταρρυθμίσεις προωθεί η Αρμενία τόση περισσότερη στήριξη θα λαμβάνει από την ΕΕ. Ηδη σήμερα η στήριξη της ΕΕ προς την Αρμενία έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα", δήλωσε ο Επίτροπος Φούλε.

Μέσα από τις συμφωνίες χρηματοδότησης που υπεγράφησαν την Πέμπτη, η ΕΕ θα στηρίξει το Πρόγραμμα της Αρμενίας για Αειφόρο Ανάπτυξη, εστιάζοντας σε διάφορες τομεακές στρατηγικές, όπως η διοίκηση των τελωνείων, η ποιότητα των υποδομών, η ασφάλεια των τροφίμων και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

 

 

Πηγή: sigmalive.com

Διαβάστε περισσότερα...

Φεστιβάλ Αρμενικής κουζίνας στο Athens Ledra Marriott 17-21 Οκτωβρίου

Το ξενοδοχείο Athens Ledra Marriott για δεύτερη χρονιά διοργανώνει το “Φεστιβάλ Αρμενικής κουζίνας” στις 17-21 Οκτωβρίου, προσφέροντας στο κοινό αρμενικά παραδοσιακά φαγητά και εδέσματα. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ οι θαμώνες και μη, του γνωστού αθηναϊκού ξενοδοχείου, θα μπορούν να επισκέπτονται το εστιατόριο Zephyros μεταξύ 18.30 - 23.00 και να δοκιμάσουν τα ιδιαίτερα αρμενικά φαγητά. Το μενού έχει επιλεγεί με τη συνεργασία των κυριών της αρμενικής παροικίας στην Ελλάδα και θα επιμελείται από τους γνωστούς και έμπειρους επαγγελματίες σεφ του ξενοδοχείου. Το Φεστιβάλ τελείται υπό την αιγίδα της Παναρμενικής Οργάνωσης Αλληλεγγύης - “Χαϊαστάν” όπου την πρώτη ημέρα στις 17 Οκτωβρίου ώρα 19.30 στην αίθουσα Aegean Ballroom, θα διεξαχθεί εκδήλωση αφιερωμένη στα 20 χρόνια της Οργάνωσης. Στην εκδήλωση όλοι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο DVD αναφορικά με το σημαντικό παγκόσμιο έργο της Οργάνωσης, στην Αρμενία και το Αρτσάχ. Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη για όλους και θα συνοδεύεται από ένα ποτήρι αρμενικού κρασιού Αραμέ.

Μόνο για την πρώτη ημέρα έναρξης του Φεστιβάλ στις 17 Οκτωβρίου, όλοι οι επισκέπτες του εστιατορίου Zephyros θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν το ξεχωριστό μενού σε ειδική προνομιακή τιμή. Ακόμη, θα υπάρχει και η δυνατότητα οινογνωσίας - wine tasting, δοκιμάζοντας τα υπέροχα κρασιά ΑΡΑΜΕ, τα κρασιά από ρόδι και το φημισμένο μπράντι ARARAT, σε ειδικές τιμές.

 

Πηγή: armenika

Διαβάστε περισσότερα...

Παρουσίαση Βιβλίου στο πολιτιστικό κέντρο Ζαβαριάν

Το Σάββατο 29/9 και ώρα 19:00 μ.μ. ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας, Kος Πασχάλης Τσαρούχας θα βρίσκεται στο πολιτιστικό κέντρο Ζαβαριάν προσκεκλημένος της Λ.Α.ΜΟΤ.Ε (Λέσχη Αρμενίων Μοτοσυκλετιστών Ελλάδος) για να παρουσιάσει το νέο του παιδικό βιβλίο με τίτλο "Ο ΜΠΙΛΗΣ ΚΑΝΤΙΛΗΣ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΟ PARIS-DAKAR"
Διαβάστε περισσότερα...

Συνέδριο για την καταστροφή της Σμύρνης στο Έρεβαν

Το μουσείο της Αρμενικής Γενοκτονίας στο Εριβάν, διοργάνωσε έκθεση φωτογραφιών, με θέμα την συμπλήρωση των 90 ετών από την καταστροφή της Σμύρνης. Στην έκθεση, προβάλλονται πρωτότυπες φωτογραφίες, όπως και ταινίες της εποχής , που  αποτυπώνουν τα γεγονότα  και της φρικαλεότητες  που συνέβησαν τον Σεπτέμβρη του 1922 , στις αρμένικες και ελληνικές γειτονιές  της Σμύρνης.

Στις 15 Σεπτέμβρη, πραγματοποιήθηκε διεθνής επιστημονική ημερίδα, αφιερώμενη στα 90 χρονια από την καταστροφή της Σμύρνης, στην οποία προσκαλέστηκαν και συμμετείχαν, ο Διδάκτορας  του Κοινωνικών Επιστημών του «Δημοκρίτειου» Πανεπιστημίου Θράκης, Φάνης Μαλκίδης.

 

Πηγή: armenika

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε Cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας σε αυτόν, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies. Περισσότερα...

Πολιτική Απορρήτου - Όροι Χρήσης - Περιορισμός Ευθύνης - Επικοινωνία Σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα
Αποδέχομαι

Newsletter